Author Archives: opstinaadmin

Дневен ред за петата седница на Советот на општина Василево

Sala na Sovet

На 31.01.2022 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот, во просториите на Општина Василево, Советот на општина Василево ќе ја одржи петата седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2021 година за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (К-1).
 2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (К-2).
 3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (К3).
 4. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Пецанова Слоботка од с.Дабиље бр.192.
 5. Донесување на одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ристова Лика од с.Нова Маала бр.61.
 6. Предлог одлука за пренесување на право на користење на патничко моторно возило Hyundai Elantra на ЈКПД ,,Турија” Василево.
 7. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2022 година
 8. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2021 година

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Средба на градоначалникот Андонов со кик боксерот Пепи Велков

DSC_0205_1024x681

Денес, градоначалникот на општина Василево Славе Андонов, во својот кабинет оствари средба со кик боксерот од А1- Арена, Петре (Пепи) Велков, при што му беше ветена финансиска поддршка за  престојниот интернационален натпревар, што ќе се одржи во Хам, Германија, на 26.02.2022 година.

„Како локална самоуправа, секогаш сме на страната на младите, на спортот и спортскиот развој. Горди сме на неговите успеси и постигнувања, а поддршката  од наша страна е најдобар начин да му се заблагодариме за промоцијата и афирмацијата и за моментите на радост и гордост што ги буди кај нас, неговите сограѓани“, изјави градоначалникот на општина Василево Славе Андонов, по средбата со кик боксерот Пепи Велков.

Пепи Велков се натпреварува во категорија до 68 килограми, а денешната средба беше непосредно пред подготовките за натпреварот во Германија, кои ќе се одржат во Нови Сад, соседна Србија.

DSC_0206_1024x681 DSC_0209_1024x681

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Во Радичево се уредува каналот покрај главната улица

DSC_0201_1024x681

Денес, ЈПКД „Турија“, Василево по налог на општина Василево врши активности на уредување на каналот покрај главната улица во населеното место Радичево.

„Со механизација се отстранива наносот од каналот со што му се враќа првобитната намена, односно истиот се враќа во функција. Од состојбата на лице место видливо беше дека подолг период каналот не е чистен поради што ја изгубил и функцијата. Водата од врнежите заедно со сите наноси карактеристични за ваквите ридски населени места,  наместо да се слива, канализира и насочува покрај асфалтот истата неконтролирано се излевала правејќи штета на  асфалтната коловозна лента. Домаќинското  управување со општите добра подразбира постојана грижа за се што е направено, што е и наша примарна цел“, изјави градоначалникот на општина Василево по направениот увид во денешната активност. Дел од денешните работни активности на  ЈПКД„Турија“ во Радичево  е и расчистувањето на дивата депонија. Во врска со ваквата активност градоначалникот Андонов упатува апел до сите граѓани да се воздржуваат од неконтролираното  фрлање смет и загадување на животната средина, бидејќи  на тој начинн ја штитат природата и својата најблиска околина, а истовремено овозможуваат средствата кои би биле употребени за отстранување на дивите депонии да се наменат за активности и проекти од кои сите тие ќе имаат полза.

DSC_0190_1024x681 DSC_0198_1024x681

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево и ЈПКД „Турија“ помагаат во одбележувањето на Водици – Богојавление

4_354x768

Денес, ЈПКД „Турија“, по налог на градоначалникот на општина Василево Славе Андонов, со механизација,  се вклучи во уредувањето на речното корито во населените места Василево, Пиперево у Добрашинци, заради утрешното одржување на верскиот обичај  „фрлање на крстот“ и осветување на водите по повод верскиот празник Богојавление – Водици.

„ Верата и традицијата се неизбежен дел од секојдневието на нашите сограѓани, а ние како локална самоуправа со овој чин надело покажуваме дека секогаш сме целосно во служба на своите сограѓани“, информираше градоначалникот Андонов, кој излезе во пресрет на потребите за непречено одвивање на утрешниот настан – осветување на водите по повод празникот Богојавление – Водици.

1_355x768 2_355x768 3_355x768

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Градоначалникот на општина Василево воведува приемен ден за граѓаните

Priemen

Градоначалникот на општина Василево,  Славе Андонов, воведува приемен ден за граѓаните.  Секој понеделник почнувајќи од 13,00 часот ќе биде период во кој граѓаните по претходно закажување ќе можат да остварат средба со градоначалникот на која ќе можат да разговараат со него и да му ги изложат своите проблеми, идеи или прашања.

Телефонски број за закажување на средбите е 034 354 444.

„Средбите со граѓаните како механизам на соработка ги сметам за најобјективен, најкоректен и најфер начин на комуникација, а со воведувањето на ПРИЕМЕН ДЕН за граѓаните,  на ваквата комуникација и даваме нова поквалитативна димензија, бидејќи секој граѓанин кој има потреба, ќе може во однапред точно утврден термин да оствари комуникација со мене и  на најнепосреден начин да ги образложи своите проблеми или да ги изнесе своите ставови. Освен непосредноста, со овој начин на комуникација акцент се става и на почитувањето на времето на секој поединец, со оглед на тоа што сите знаеме дека живееме во динамично секојдневие, чија ефикасност во многу зависи од доброто планирање. Очекувам воведувањето ПРИЕМЕН ДЕН за граѓаните многу брзо да даде позитивни резултати и да биде позитивен чекор во приближувањето на локалната самоуправа кон нејзините граѓани“, е ставот на градоначалникот на општина Всилево Славе Андонов во врска со воведувањето на приемниот ден за граѓаните.

priemen den

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Се уредува дворот на училиштето во с. Дукатино

naslov

Во подрачното училиште „Гоце Делчев“ во с. Дукатино  во тек се активности на уредување на училишниот двор со бекатон плочки.  Плочките се поставуваат околу училишната зграда на предниот, влезен дел од објектот со што влезната партија добива сосема нов лик  и дополнително придонесува за подобрување на хигиената во и околу училиштето.

„Деновите додека учениците се на зимски распуст  училиштето ги користи за реализација на оваа активност, која е планирана токму за овој период кога учениците не се на настава, со цел градежната активност да се одвива непречено и без да има негативно влијание врз нормалното одвивање на наставниот процес“, информираше директорот на ООУ„Гоце Делчев“, Дејан Стојанов, во чиј состав е  ова подрачно училиште.

Активноста се спроведува со средства обезбедени од Буџетот на ООУ „Гоце Делчев“, Василево.

3_1024x577 4_1024x768

2_1024x577

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Продолжија активностите на реконструкција на Домот на културата во Василево

4

Градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов, денес изврши увид во текот на градежните активности на Домот на културата во Василево, кои после подолг прекин  продолжија.

„После подолг временески период на стагнација, продолжија градежните активности на реконструкција, адаптација и санација на Домот на културата во населеното место Василево.  Реализацијата на овој проект, со оглед на неговото значење не само за  жителите на населеното место Василево туку и за жителите од целата општина е од особено значење, поради што после интервенција од наша страна, по период на подолг застој, успеавме да продолжиме  со реализација на планираните активности“, изјави градоначалникот на општина Василево Славе Андонов.

Реконструкцијата е целосна и опфаќа демонтажа (рушење) на постоечката кровна конструкција,  постоечките плафони, преградните ѕидови, демонтажа на постојната бина и комплетната столарија (врати и прозорци), и изградба, набавка  и монтажа на копмплетно нови елементи и конструкции, со што постојниот објект, со сите негови простории ќе биде целосно нов и функционален.

Вкупната вредност на оваа инвестиција изнесува околу 13 700 000 денари од кои околу 10 000 000 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој и Владата на РСМакедонија, а остатокот, со Одлука на Советот на општина Василево, од општинската каса.

Сите планирани активности, комплетно треба да бидат завршени во текот на оваа година.

3

5

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Јавна покана за поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година

LOGO, Opstina Vasilevo

Врз основа на член 29 од Законот за данок на имот (Сл. Весник на РМ бр. 61/2004, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 23/16, 151/21) општина Василево објавува

ЈАВНА ПОКАНА

за поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година

Даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година (образец ДИ), поднесува даночен обврзник (правно и физичко лице), сопственик, корисник или плодоуживател на станбени објекти, административни згради и деловни простории кои служат за вршење на дејноста на обврзникот и сите други објекти во сите населени места  вклучувајќи ги и оние од ридско-планинските подрачја. Од 01.01.2008 година обврска за поднесување на даночна пријава за имот има и за оној имот кој досега бил ослободен од одредбите на досегашниот Закон.

 ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОК НА ИМОТ СЕ:

 • Правни и физички лица, сопственици на имот;
 • Правни и физички лица, корисници на имот во случаи кога сопственикот не е познат или не е достапен;
 • Плодоуживател на имот, согласно Законот;
 • Ако имотот е сопственост на повеќе лица, секој од нив е сопственик на данок на имот сразмерно на сопственичкиот дел;
 • Правни и физички лица кои дополнителнио се стекнале со имот во текот на претходни години, а не го пријавиле;
 • Имотот на кој настанале промени во вредноста (изградба, доградба, довршување, проширување),

НАПОМЕНА

 • Даночен обврзник кој поднел даночна пријава за данок на имот во 1994 година или во наредните години, а кај кого нема промена во сопственоста или вредноста на имотот, не поднесува даночна пријава;
 • За неподнесување даночна пројава, даночниот обврзник ќе се казни со парична казна согласно Законот за данок на имот;
 • Проверка на терен како и точноста на сите досега пријавени податоци ќе ги врши даночен инспектор .
 • Даночната пријава се поднесува во Одделението за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци во општина Василево.
Изготвил                                                                                                општина Василево
Блажо Стоилков                                                                                    Градоначалник,
                                                                                                              Славе Андонов

 

Јавна покана за поднесување даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 г.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Божиќна честитка од градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов

Untitled

Градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов по повод големиот христијански празник Рождество Христово – Божиќ, до своите сограѓани од христијанска вероисповед  упати честитка.

Почитувани мои сограѓани од христијанска вероисповед,

Славејќи го Рождеството Христово, се потсетуваме на основните христијански вредности кои се најголем двигател во нашите животи.

Сплотувањето, мирот и радоста во овие денови ни ги исполнуваат душите а светлината со кои зрачат има за цел да ни го покаже вистинскиот пат во овие тешки времиња.

Рождеството христово ни влева надеж и ни испраќа најсилна порака, да шириме љубов и да бидеме хумани, бидејќи во овие времиња тоа е најпотребно.

Останете со добро здравје, радувајте се и славете го животот а празниците поминете ги во кругот на најблиските,

Христос се роди, вистина се роди, за многу години Божиќ.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Бадниковата поворка ја посети општина Василево

1

Денес, дечињата од Бадниковата поворка, пеејќи Бадникови песни ја посетија општина Василево, каде ги пречека градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов.

„Сакам да ви се заблагодарам што Бадниковата поворка годинава беше и во Општина Василево. Коледарите носат среќа и бериќет на секоја врата на која ќе затропаат, па силно верувам дека вашата убава мисла и енергија во новата година што ја започнуваме, ќе донесат благосостојба, хармонија, среќа, здравје и радост на секој жител на Општина Василево. Воедно,ова се моите желби и за сите православни христијани, жители на Општината, со кои заеднички ги празнуваме Божикните празници. Нека овој Божик ни донесе меѓусебно разбирање и почитување, нека ни донесе просперитетна иднина и подобар живот на сите нас“, напиша на својот ФБ профил, www.facebook.com/slave.andonov

Градоначалникот на општина Василево Андонов, кој кој во согласност со традицијата ги даруваше коледарчињата со овошје и бисквити.

7 4 5

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail