Author Archives: opstinaadmin

Општина Василево преку ЈПП со ЕСКО компании до енергетски ефикасно улично осветлување

6

Општина Василево е една од петте општини во РСМакедонија која преку ЈПП (Јавно приватно партнерство) со ЕСКО компаниja (Компанија за енергетски услуги)   ќе обезбеди енергетски ефикасно улично осветлување за кое нема да потроши ниту денар од сопствениот буџет.

Денес, во Скопје, во просториите на Стопанска комора, во организација и на покана на Македонската енергетска асоцијација (МЕА) при Стопанската комора на Македонија а во соработка со Проектот „Создавање услови за имплементација на ЕСКО проекти“, градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев заедно со  претставници од стручните служби на општината присуствуваше на работилница за енергетска ефикасност за проекти за јавно улично осветлување.  Општина Василево како една од петте општини во државата во која ќе се имплементира проектот, пред присутните претставници на Министерството за економија,  ЕСКО компаниите, Банките и експертите имаше презентација на техничката документација за јавното улично осветлување и нејзиниот опфат.

Според информацијата добиена од градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, следниот чекор е објавување на јавна набавка за избор на ЕСКО компанија која ќе го реализира проектот на терен.

Бенефитот на општината е повеќекратен и долгорочен бидејќи се обезбедува квалитетно енергетски ефикасно улично осветлување кое континуирано ќе бележи заштеди односно пониски сметки за потрошена електрична енергија по основ на  улично осветлување, како и опрема која и по завршувањето на договорот останува во сопственост на јавниот партнер односно на општината.

Целиот овој процес е раководен од Европската банка за обнова и развој во соработка со Секретаријатот за енергетската заедница со кој Република Северна Македонија има потпишано Договор за соработка.

1

3

6

8

20

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Потпишан Договорот за реконструкција на патот до брана Турија

3

Градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев и раководителката на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион Жулиета Ѓуркова, во петок, 16.08.2019 година, во просториите на општина Василево потпишаа Договор за партнерство за реализација на проектот „Реконструкција на пат од крстосница пред с.Доброшинци до брана Турија“. Должината на патот изнесува 800 метри а средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, преку мерката Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Согласно Договорот одобрени се 11.822.560 денари или околу 190 000 евра. Учеството на општина Василево е преку плаќањето на износот на ДДВ-то за овие средства.

Според информацијата од градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев,  во наредните денови следува тендерирање за избор на компанија – најповолен понудувач кој ќе ги изведува работите на терен.

„Ова е само чекор во постапката чиј краен резултат ќе го почувствуваат бројните корисници на овој пат. Со реализацијата на овој проект само ја потврдуваме нашата цел за асфалтирање на сите локални патишта, улици и улички во нашите населени места, стварајќи оптимални услови во локалната патна инфраструктура и воопшто подобри услови за живот на сите жители на општина Василево“, изјави градоначалникот наопштина Василево Марјан Јанев.

6

5

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Поделени првите картички за зелена нафта во општина Василево

2

Од петок, 16.08 2019 година, земјоделците од Струмичкиот регион ќе можат да ги подигнат  картичките за зелена нафта во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – ПЕ Струмица. Првите картички на земјоделците од општина Василево, им беа поделени ден порано во просториите на општина Василево од страна на  градоначалникот на Општина Василево Марјан Јанев, раководителот на МЗШВ – ПЕ Струмица Васил Коцев и пратеникот во собрание на РСМ Сашко Атанасов.

Корисник на оваа мерка е секој земјоделец кој има пријавено субвенции за градинарски и поледелски култури, овошни и лозови насади за 2018 насади. Со картичките земјоделците добиваат  поевтина нафта или 30 отсто од трошоците за нафта ги покрива државата.  а средствата на картичките земјоделците треба да ги искористат до крајот на април 2020 година. Со овие картички земјоделците ќе можат да точат исклучиво евродизел за земјоделската механизација.

7

5

2

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дневен ред за дваесет и четвртата седница на Советот на општина Василево

sala na Sovet

На ден 21.08.2019 година (среда), со почеток во 11,00 часот,  Советот на општина Василево ќе ја одржи дваесет и четвртата седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Кваратален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година (К-1);
  2. Кваратален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година (К2);
  3. Кваратален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година (К3);
  4. Годишен План за вработување на општина Василево за 2020 година;
  5. Годишен План за вработување за 2020 година на ЈПКД „Турија“, Василево;
  6. Финансиски озвештај на ЈПКД „Турија“ за првото полугодие за 2019 година;
  7. Давање согласност на Одлуката на УО на ЈПКД „Турија“, Василево за утврдување на висината на трошоците за прекинување и повторно приклучување на корисникот на вода;
  8. Предлог-одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево;
  9. Донесување на Одлука по барањето за финансиски средства поднесено од Муслиев Фејзи од с. Градашорци.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Голема Крводарителска акција во Струмица

DSC_1048_1280x851

Под мотото „Биди нечиј херој – Спаси живот дарувај крв“,  утре, 31.08.2019 година,  Црвениот крст на Република Македонија – општинска организација Струмица,  спроведува акција на доброволно дарување на крв.

Акцијата ќе се спроведе во просториите на Домот на културата во Струмица  во периодот од 09,00 до 14,00 часот.

Општина Василево се придружува кон  апелот на организаторите и ги поканува своите сограѓани како и многупати досега да ја покажат својата хуманост на дело, да се вклучат во акцијата и со својата крв да помогнат во спасувањето на нечиј живот.

DSC_1053_1280x851

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево објави тендери за градежни работи во вредност од 650 илјади евра

LOGO, Opstina Vasilevo-horz_1280x501

На официјалниот сајт на Бирото за јавни набавки, општина Василево објави пет  тендери за изведување на градежни работи, чија вкупна проценета вредност изнесува околу 650 000 евра .

Градежните работи ќе се одвиваат на повеќе локации во неколку населени места. Две улици ќе бидат изградени  во населеното место  Добрашинци од кои едната во должина од 420 метри  а другата во должина од 240 метри. Во Василево ќе се реконструира улицата од поштата до црквата чија должина изнесува  216 метри. Ќе биде реконструиран и локалниот пат Ново Владевци – Сушево во должина од 1878 метри,  а локалниот пат Нова Маала –Чанаклија со асфалтирањето на последната делница од околу 2 км ќе биде целосно асфалтиран.  Заинтересираните оператори целокупната тендерска документација можат да ја најдат на официјалната старана на Бирото за јавни набавки на следниве линкови:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a00a01ac-15bd-49a2-a0fb-7a789ac25228/14, Реконструкција и ревитализација на локален пат Ново Владиевци – Сушево клучка со магистралниот пат А4 Струмица – Скопје па се до центарот на село Сушево во должина од 1878 метри;

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ca397857-8a22-471e-a6b4-60420fcc9e86/14, Изградба на дел од локален пат Нова Маала – Чанаклија во должина од 2000 метр;

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1caa64a4-e2c6-42ce-8f4a-08b1ee7fb4b5/14, Изведување на градежни работи за реконструкција  на улица во с.Василево од пошта до црква во должина од 216 метри;

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da80c36e-ff2d-48b7-8d26-92a9e28862e7/14, Изведување на градежни работи за изградба на улица во с. Добрашинци , општина Василево во должина од 420 метри;

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1594244a-7073-41d9-856a-b996aa6c5d15/14, Изведување на градежни работи за изградба на улица во с. Добрашинци , општина Василево во должина од 240 метри.

Во моментот активен е и тендерот за геодетско-катастарски услуги на следниот линк:  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f0aaab8a-b7a8-4b33-b54f-28f863261e2b/13

Согласно објавените огласи краен рок за доставување на понудите е 06.08.2019 година.

На ова треба да се додаде и фактот дека пред десетина дена  заврши јавната набавка за изградба на вкупно 15 улици и улички во повеќе населени места и тоа  по три во населените места Пиперево и Василево, две во Градашорци, по една во населените места Седларци, Сушево и Ангелци, како и четири  помали во населеното место Висока Маала. Вкупната вредност на оваа набавка, изнесува   околу 120 000 евра, средства обезбедени од општинскиот Буџет.

DSC_0036-1024x681_760x960

„Периодот што е пред нас ќе биде период на интензивни  градежни активности во сферата на локалната патна инфраструктура бидејќи солидната патна инфраструктура е императив за квалитетен живот на граѓаните и  за економски развој на нашите населени места“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев во врска со престојните обемни градежни активности  на изградба и реконструкција на локални  патишта и улици. Дел од средствата за престојните градежни активности се сопствени средства од Буџетот на општина Василево а дел се обезбедени преку Програмите  на  Министерставата на Владата на РСМакедонија.

Согласно планирањата најголемиот дел од овие активности треба да бидат готови до крајот на оваа календарска година.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Стариот пат Василево-Струмица се збогува со коцката

Vasilevo-Dobrejci

Денес, Јавното претпријатие за државни патишта изведуваше активности на асфалтирање на стариот пат Василево-Струмица, во делот од Добрејци до надвозникот кај Василево. Со тоа и последната делница од овој пат кој беше со коцка веќе е минато.

Според информација од градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев, општина Василево до ЈП за државни патишта уште во текот на минатата година има поднесено барање за реконструкција на овој  дел од патот  со оглед на постојната лоша состојба но и  секојдневната експлоатација и фреквенција, посебно  ако се има предвид фактот дека освен што поврзува две општини од двете страни на патот се протега индустриската зона Василево.

„ Овој патен правец го користат жителите на општинскиот центар Василево како едно од сообраќајните решенија до Добрејци и Струмица. На ова треба да се додаде дека искористеноста се зголемува и поради индустриските капацитетите во овој дел,  а имајки во предвид дека беше сеуште со коцка, како општина уште лани поднесовме барање за реконструкција и еве директорот на Јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов најде начин да го вметне овој пат во годишната програмата, кој всушност преставува и меѓуопштински патен правец“, ни изјави градоначалникот на Василево Марјан Јанев.

Со комплетното асфалтирање на планираната делница учесниците  во сообраќајот ќе добијат сообраќајно решение со кое ќе се подобри квалитетот и безбедноста при патувањето.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Советот на општина Василево донесе одлука за кредитно задолжување на општината за набавка на возило за смет

DSC_1039_1280x851

На денес одржаната редовна 23-та седница, Советот на општина Василево донесе одлука за кредитно задолжување на општината заради набавка на специјално возило за собирање и транспорт на смет. Образложение за оправданоста за кредитното задолжување даде претседателот на Советот на општина Василево, Крсте Панев, кој појасни дека целта на набавката на новото возило е да се створат услови за да  може организирано да се собира сметот  од домаќинствата во уште неколку населени места, односно жителите на уште неколку населени места да бидат  опфатени со организираното собирање на смет.  Кредитот, односно долгорочното домашно задолжување ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка. Износот на заемот изнесува  4 370 000 денари, а капацитетот  возилото што ќе биде набавено ќе изнесува 5,5 м3. Рокот на отплата на кредитот ќе биде 2 години со грејс период од 6 месеци.

На седницата донесени се и измени на Статутот на општина Василево и истите се однесуваат на името на државата, имено  секаде каде што во досегашнит текст стои Република Македонија се заменува со Република Северна Македонија.

Советниците позитивно одговорија и на барањето за финансиски средства, кое беше доставено до советот од ЖФК „Тиверија“ од Струмица.

Гостин на денешната седница беше секретарот на ОО на Црвен крст Струмица, Марјана Тошева, која по завршувањето на Седницата, надвор од дневниот ред, имаше кратка презентација на целите и планираните активности на ОО на Црвениот крст Струмица во наредниот период. Образложи дека за нивна успешна имплементација побара поддршка од општината и Советот како нејзин орган. Тошева посебно побара помош во делот на таргетирање на граѓани од општина Василево, заинтересирани да посетуваат обуки за помош на ранливите категории на граѓани,  кои по завршувањето на обуките би биле работно ангажирани за соодветен финансиски надоместок. Исто така Тошева информираше и за организирана крводарителска акција која ќе се случи во периодот од 09,00 до 14,00 часот на 31.07.2019 година, во Домот на културата во Струмица. Општина Василево како докажан партнер на ОО Црвен крст, Струмица, упатува апел до сите свои сограѓани, како и многупати досега да се вклучат и во оваа акција и да ја покажат својата хуманост на дело.

DSC_1019_1280x851

DSC_1025_1280x851

DSC_1028_1280x851

DSC_1031_1280x851

DSC_1032_1280x851

DSC_1037_1280x851

DSC_1043_1280x851

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Во организација на општина Василево одбележан 19-ти јули

naslov

Денес, во организација на општина Василево, со полагање свежо цвеќе пред спомен плочата која се наоѓа на влезот во населеното место Радичево, беше одбележана историската средба на младите од Струмица и Радовиш која се случила на 19-ти јули 1941-ва година, на половина пат меѓу Струмица и Радовиш  во близина на населеното место Радичево.

Пред 78 години под превезот на настан за заедничко дружење на младите од Струмица и Радовиш, биле поставени основите на нивната идна  заедничката револуционерна соработка. На настанот од 19-ти јули му претходеле демонстрациите од април 1941-ва, организирани од  Партиската отганизација во Струмица, по што  членовите на Партијата и СКОЈ имале јасна задача: на секој граѓанин, младинец и работник да му се укаже за целта и тенденцијата на окупаторот. Посебен акцент бил ставан на будењето на националната свест кај младата генерација.

На денешното одбележување беше прочитан реферат за настанот, а делегации од општина Василево и општинските одбори на Сојузот на борците од Струмица и Радовиш положија свежо цвеќе пред спомен плочата која сведочи за настанот.

1

DSC_0990_1280x851

DSC_0998_1280x851

naslov

DSC_1010_1280x851

DSC_1011_1280x851

DSC_1014_1280x851

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Општина Василево потпиша договор со БРР за асфалтирање на улица во Добрашинци

brr4

Денес, на свечена церемонија во Владата на Република Северна Македонија , градоначалникот на општина Василево,  Марјан Јанев  и директорот на Бирото за регионален развој,   Рамиз Реџепи,  го потпишаа Договорот со кој на општина Василево од Бирото за регионален развој и се  одобруваат средства во износ од  3 000 000 денари  за реализација на проектот, Асфалтирање на улица во населено место Добрашинци. Средствата се обезбедени од Програмата за развој на селата со специфични развојни потреби при Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа.

Вкупниот Буџет за реализација на оваа улица изнесува околу  5 200 000 денари.  Дополнителни средствата за комплетна реализација во износ од околу 2 200 000   денари се обезбедени од општинскиот Буџет.

Должината на улицата изнесува 420 метри и истата се протега од мостот на влезот во селото, преку опфатот на селото па се до постоечкиот земјен пат во самото село. На целата должина предвидена е изградба на два монтажни цевасти пропусти.

Во наредниот период следува  распишување на тендер за избор на градежна компанија која ќе ги реализира активностите на терен

brr2

brr1

brr3 brr4

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail