Author Archives: opstinaadmin

ООУ„Гоце Делчев“ го одбележа патрониот празник

DSCN6800

Со програма подготвена од учениците и обраќања на првите луѓе на училиштето и општината, денес ООУ„Гоце Делчев“ го одбележа својот патрон празник.
Директорката на училиштето г-ѓа Емилија Котева во поздравното обраќање пред присутните колеги, наставници и ученици зборуваше за ликот и делото на великанот Гоце Делчев, чие име го носи училиштето.
„Овде сме да му оддадеме почит на еден од најголемите синови на Македонија – на визионерот, организатор и предводник на македонското национално движење. Да му оддадеме почит на херојот кој загина 04 мај во далечната 1903 година. Да се поклониме пред споменикот на великанот Гоце Делчев – патронот на нашето училиште.
Ние неговите потомци, горди на неговото дело, на неговата револуционерна но и духовна борба, на неговите заложби за цивилизациски напредок, единствен начин да му се оддолжиме е да го продолжиме неговото дело, отака како што тој ги поставил основите, како дијалог и натпревар на мисли и идеи кои водат кон напредок и подобро утре. Ова е единствениот исправен начин да се одржи чекор со времето, а притоа да не се загрозат цивилизациските придобивки на сопствената земја и на светот воопшто“, рече во своето обраќање градоначалникот на општината г-дин Ванчо Стојанов.
Одбележувањето на патрониот празник беше збогатено со програма подготвена од учениците.
Најдобрите ученици добија дипломи за постигнатите резултати, а благодарници за успешната соработка со училиштето и поддршката во реализацијата на неговите проекти добија и партнерите на училиштето.

DSCN6789

DSCN6798

DSCN6800

DSCN6806

DSCN6808

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Советниците ги усвоија кварталните извештаи

DSCN6776

На денес одржаната редовна 26-та седница на Советот на општина Василево, на дневен ред главно беа точки кои го отсликуваат финансиско работење на општината. Кварталниот извештај за извршување на Буџетот за 2014 година за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015 година (К-1), Кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015 година (К-2), Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015 година (К-3) беа точките кои по образложението дадено од градоначалникот на општина Василево г-дин Ванчо Стојанов, без дискусии и забелешки беа усвоени со девет гласови „за“ и пет „воздржани“.
Реализацијата кај основниот Буџет е 28,74% односно од планираните 143 135 000 денари, во споменатиот период реализирани се41 134 212 денари. Реализацијата кај консолидираниот Буџет (Буџетот на општина Василево заедно со Буџетите на единките корисници, ООУ„Гоце Делчев“, Василево, ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала и ЈОУДГ „Прва радост“, Василево, реализацијата е 17,71 % или од планираните 211 909 215 денари, реализирани се 37 527 373 денари.
Во однос на останатите точки советниците беа усогласени и едногласн ги усвоија Предлог-одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 година, Предлог-одлуката за вршење на отпис на побарувања по основ на комунална такса на обврзници на подрачјето на општина Василево поради завршена стечајна постапка или ликвидација, Барањето поднесено од Македонската православна црква, Охридска Архиепископија – Струмичка православна епархија, Парохија Пиперевска а кое се однесуваше на бесплатно приклучување на системот за канализација на црквата во Пиперево. Едногласно беше усвоена и последната точка од дневниот ред: Предлог-одлуката за продолжување на важноста на Стручното мислење бр. 03- 817/1 од 02.04.2013 год. и Програмата бр.03-149/1 од 18.07 2013 год, а која се однесува на Мислењето за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација изготвено од ЈЗУ „Центар за јавно здравје“, Струмица.

DSCN6775

DSCN6761

DSCN6764

DSCN6766

DSCN6769

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Василево домаќин на најдобрите одбојкари во државата

Odbojka

Утре, 25.04.2015 година, во Василево, во спортската сала, ќе се одиграат Финалните натпревари од од КУП-от на Р.Македонија во одбојка.
Со почеток во 12,00 часот финале ќе играат жените. За титулата најдобри ќе се борат одбојкарките на „Работнички“и „Јанта Волеј“, и двете екипи од Скопје.
Машкото финале е со почеток во 14,30 часот, а финалисти се екипите на ОК „Сушево“ и ОК „Струмица“.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Иван Франгов – нов претседател на Советот за развој на ЈИПР

DSCN6758

Иван Франгов, градоначалникот на општина Гевгилија е новиот претседател на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, избран на денешната редовна петнаесетта седница на Советот. Франгов на ова место доаѓа по истекот на мандатот на градоначалникот на општина Василево г-дин Ванчо Стојанов и во наредните две години ќе ја координира работата на ова тело во кое членуваат градоначалниците од десетте општини од Југоисточниот плански регион: Босилово, Василево, Ново Село, Конче, Радовиш, Струмица, Богданци, Валандово и Дојран и Гевгелија.
На седницата градоначалниците го усвоија Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2009 – 2014 за 2014 година, а по обемната дискусија донесоа и одлука за заедничко прскање против комарци на територијата на целиот регион.

DSCN6749

DSCN6750

DSCN6753DSCN6756

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Дневен ред за 26-та Седница на Советот на О.Василево

DSCN5467

Во вторник, 28.04.2015 година, со почеток во 15,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 26-та Седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2014 година за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015 година (К-1),
2. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015 година (К-2),
3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2015 до 31.03.2015 година (К-3),
4. Предлог-одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2015 година.
5. Предлог-одлука за вршење на отпис на побарувања по основ на комунална такса на обврзници на подрачјето на општина Василево поради завршена стечајна постапка или ликвидација.
6. Донесување одлука по барањето поднесено од Македонската православна црква, Охридска Архиепископија – Струмичка православна епархија, Парохија Пиперевска.
Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Се решава проблемот со атмосферските води на главната улица во Василево

DSCN6733

Општина Василево во соработка со ЈПКД „Турија“, работи на ископ и поставување цеви за одвод на амосферските води во делот од главнат улица што води кон Домот на културата во Василево.
Според градоначалникот на општина Василео, г-дин Ванчо Стојанов, со оваа активност се решава проблемот со атмосферските води во овој дел од улицата, кој станува особено изразен во периоди на интензивни врнежи какви што имаше последните месеци. Како последица на тоа направени се и сериозни оштетувања на асфалтот и слободната површина покрај него. Ископот на каналот и поставувањето на цевите преку кои атмосферската вода ќе се прибира значи моментално решавање на постоечкиот проблем и надминување на сегашната состојба.
Според информацијата од ЈПКД„Турија“ должината на каналот е околу 180 метри и истиот ќе биде поврзан со отворениот канал што се протега покрај течението на реката.
Во насока на целосно санирање на постоечката состојба и долготрајно решавање на проблемите на оваа улица, според информацијата од градоначалникот Стојанов во тек е изработка на проект за реконструкција и ревитализација на целата улица.

DSCN6739

DSCN6748

DSCN6736

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Градоначалникот Стојанов даде отчет за сработеното

DSCN6726

Градоначалникот на општина Василево, г-дин Ванчо Стојанов, денес, на прес конференција, даде отчет за сработеното во изминатиот период.

„Почитувани сограѓани!
Во духот на транспарентноста, кој е еден од нашите постулатите за работа, еве повторно даваме отчет за сработеното во изминатиот период. Приоритет на општина Василево и понатаму е подобрување на условите за живот на граѓаните преку реализација на повеќе комунални и инфраструктурни проекти, привлекување нови инвестици и изградба на терени за спрот и рекреација речиси во сите населени места од општината“- рече градоначалникот Стојанов обраќајќи им се своите сограѓани.
Осврнувајќи се на последно реализирани проекти рече: „ Деновиве од сопствени и средства од Владата на РМ асфалтиравме улица во Дукатино во должина од 500 метри за што се потрошени околу 4 милиони денари. Изграден е мост на новамаалска река во Нова маала во висина од 2 милиони денари“.

DSCN6731
Стојанов ги потсети граѓаните и за сработеното во текот на минатата година:
„Лани асфалтирани се улици во Градашорци, во Пиперево, Добрашинци. Успеавме во соработка со Агенцијата за државни патишта и да поставиме нов асфалтен слој на патот Радичево – Дукатино. Веќе нема неасфалтиран пат во општина Василево. Сите села се поврзани со функционална патна мрежа. Во изминатиот период изградивме околу 21 километар фекална канализација која треба да служи за домаќинствата во Ангелци, Градашорци и Василево и околу 2 килоетри атмосферска во Пиперево. Домаќинствата од Ангелци и Пиперево веќе ги чуствуваат благодетите на овој проект а ова лето правиме напори да се обезбедат средства и за поствувањ нов крак. Паралелно со канализационите системи интензивно работиме и на проширување и унапредување на системите за водоснабдување.“
Осврнувајќи се на реализираното во областа на образованито и спортот градоначалникот Стојанов рече: „ Образованието секогаш е наш приоритет. Ги подобривме условите за настава скоро во сите населени места и подрачни училишта. Лани успеавме да ги реконструираме подрачните училишта во Радичево и Чанаклија а веќе ова година во соработка со донатори најавуваме изградба на ново ушилиште во Висока Маала. Кога сме кај нашите деца, само да потсетиме дека како општина успеавме да ја ставиме во функција првата детска градинка каде околу 60 деца веќе се згрижени
Овој период бевме сведоци како жителите од населеното место Седларци се рекреираат на новото повеќенаменско игралиште во центарот на селото кое го изградивме за релативно кус период и го предадовме во употреба. Ова игралиште е само дел од програмата со која излеговме пред граѓаните а која постепено ја реализираме. После спортската сала во Василево која стана спортски храм со многу случувања, изградени се и повеќе мултифункционални игралишта“.
Во продолжение градоначалникот даде отчет и за проектите кои се во тек: „Наскоро спортски терени ќе добијат и младите односно жителите во Ангелци и Дукатино. Жителите од Василево и Градашорци оваа година би требало да добијат јавни зелени површини односно паркови. Како општина и понатаму работиме на привлекување домашни и странски инвеститори.
Урбанизиравме нови зони за подигање на капацитети. Контуинирано ги презентираме нашите потенцијали и поволностите што ги нудиме се во знакот на намалување на невработеноста.
Македонската Инџија како што го нарекуваат Василево стана препознатлива кај сите бизнисмени. Тие овде подигнаа повеќе од 70 објекти кои функционираат а околу 400 граѓани веќе работат.
Наскоро се очекува во нашата општина да гради и грчка компанија од областа на рударството и градежништвото со околу 50 работни места и тоа кај Чанаклија; да почне да се гради сместувачки капацитет кај Владевци; да се подигаат нови капацитети во зоните кај Василево, Градашорци и на патот кон Добрашиници“, завршувајќи со констатацијата дека општина Василево постојано ќе ја подобрува инфраструктурата.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Василево домаќин на Финалето од Купот на РМ во одбојка

DSCN6710

Денес, на прес конференција одржана во просториите на локалната самоуправа во Василево, градоначалникот на општина Василево г-дин Ванчо Стојанов заедно со тренерот на ОК „Сушево“ Хари Наковски и спортскиот работник Ванчо Наков, го најавија финалето во Купот на РМ во одбојка, што ќе се одржи во Василево.
Во сабота, 25.04.2015 година спортската сала во Василево ќе биде биде арената во која за титулата најдобри ќе се борат одбојакарите на ОК „Сушево“ и ОК „Струмица“.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

„Лито Транс“ победници на Велигденскиот турнир во Василево

0

Екипата „Лито Транс“ од Василево се победници на годинашниот Велигденски турнир во мал фудбал „Василево 2015“, кој заврши синоќа.
На второто место е екипата „Вами Пром“, трета е „Пицерија Роми“, а како четврта се пласира екипата „Иго Транс“.
На турнирот беа прогласени и најдобрите поединци.
За најдобар играч на турнирот прогласен е Ставре Петров, за најдобар стрелец – Мите Митров, додека титулата најдобар голман му припадна на Горан Ѓоргиев.
На годинашниот традиционален Велигденски турнир, кој се одржува под покровителство на Општина Василево, се пријавија десет екипи, а турнирот се одруваше од 8-ми до 13-ти април.

8

1

7

6

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Пуштен во употреба патот кон манастирскиот комплекс во Дукатино

12

Денес, на големиот Христијански празник Воскресение Христово – Велигден, градоначалникот на општина Василево г-дин Ванчо Стојанов, заедно со претседателот на Советот на општина Василево, г-дин Дајанчо Ефтимов, и претставници од МЗ Дукатино, со сечење на црвена лента и официјално го пуштија во употреба патот што води кон манастирот над селото Дукатино.
„Со асфалтирањето на овој пат во должина од 500 метри, општината создава услови и за изградба на куќи во овој дел од селото, кој токму поради лошата пристапност се избегнуваше, поради што граѓаните градеа во подолниот дел од селото, кој пак последните години страда од зачестените обилни врнежи“ – вели градоначалникот Ване Стојанов, најавувајќи им на жителите дека оваа година во Дукатино ќе се гради и повеќенаменско игралиште.
Овој проект на општина Василево чини 4 милиони денари, од кои 3,4 милиони денари се преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, а 600.000 денари се обезбедени од буџетот на Општина Василево.

2

11

5

13

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail