Новости

Општина Василево започна со инсталација на штедливите лед светилки на уличното осветлување

naslov

Од денес, практично, на терен,  започна реализацијата на  проектот за реконструкција и одржување на јавното осветлување во општина Василево. Инсталацијата започна од главната, односно влезната улица во населеното место Василево и согласно планот за активности ќе трае во наредните отприлика месец дена односно до целосна реализација на проектот кој опфаќа замена на вкупно  1110 светилки…

Continue reading

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за надградба на локални улици во село Градошорци и во Василево поред канал , во Општина Василево, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

На линковите во продолжение е документцијата која се однесува на  проектот за надградба на локални улици во село Градошорци и  во Василево поред канал , во Општина Василево, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ. ESMP Checklist_ Project Vasilevo_ENG_25.09.20_SPA-converted ESMP Checklist_ Project Vasilevo_МК_9.9.20_SPA-converted Formular za komentari na dokument za Vasilevo Izvestuvanje za dostapnost…

Continue reading

Четврто прскање против возрасни комарци по земјен пат

komarec

Се известуваат сите граѓани на 10-те општини во Југоисточниот плански регион, доколку има поволни временски услови ќе се изврши четврто прскање против возрасни комарци, со следниот распоред: На 30.09.2020 година (среда), во период од 16 до 18 часот во општините Конче, Радовиш, Василево, Струмица и На 01.10.2020 година (четврток), во период од 16 до 18…

Continue reading

Јавна расправа/видеоконсултација План за управување со животната средина

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево, согласно законската регулатива,  а за потребите за реализација на Проектот: Надградба на пат кој ги поврзува н.м Ново Владевци и н.м Старо Владевци, повикува на Јавна расправа/видеоконсултација  по  Планот за управување со животната средина и  социјални аспекти. Целокупната документација е на линковите во продолжение: Известување за јавна расправа Дневен ред за јавна расправа…

Continue reading

И З В Е С Т У В А Њ Е за граѓаните на Едрениково

1

Се известуваат граѓаните на с. Едрениково да дојдат во просториите на Комуналното претпријатие „Турија“ во Василево, за да склучат договори за приклучок кон канализационата мрежа. Според Одлука на Советот приклучувањето е задолжително за сите домаќинства. Цената за приклучок изнесува 14.000 денари. Може при склучување на Договорот да се платат најмалку 7.000 денари, а останатите 7.000…

Continue reading

Започна изградбата на детската градинка во с. Ангелци

6

Денес, во населеното место Ангелци, започнаа активностите  за изградба на нова детска градинка, наменета пред се за згрижување на дечињата од населените места Ангелци, Градашорци, Седларци и  Едрениково. Градинката се гради согласно Програмата на Владата на РСМ за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2020 година. Општина Василево и Министерството за…

Continue reading

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета за  Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи  на м.в Гладно Поле, КО Градашорци и КО Василево, изработен од Агенција за планирање на просторот, со техкички број   Е 0217. Целото Соопштение моше да го видите во линкот…

Continue reading

Инфраструктурно уредување на каналот во Градошорци

naslov

Викендов, градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев изврши увид во градежните активности на изградбата  на речното корито односно каналот во населеното место Градашорци. Според градоначалникот Јанев, градежните активности  се одвиваат со предвидената динамика и истите комплетно треба да бидат завршени во наредните два месеци, што значи долгогодишниот проблем на жителите од Градашорци со поплавувањето на…

Continue reading

Општинскиот Совет даде согласност за настава со физичко присуство на учениците

sala na Sovet

Денес, на Вонредна седница, членовите на Советот на општина Василево, донесоа Одлука со која дадоа согласност за организирање на настава со физичко присуство за учениците од од IV до  IX одделение во општинските основни училишта во општина Василево. Деновиве во тек е и анкетата со родителите  на учениците од IV до  IX одделение кои треба…

Continue reading

Асфалтирана улица во центарот на Висока Маала

naslov

Општина Василево асфалтираше улица во населеното место Висока Маала. Улицата е во центарот на селото, покрај зградата на подрачното основно училиште и „мегданот“. Со оваа активност решен е  проблемот со лошата состојба на овој дел од патот, кој беше изграден од бетон и до моментот на асфалтирање беше во  екстремно лоша состојба со многу дупки кои…

Continue reading