Новости

Саниран локалниот пат Старо Владевци- Ново Владевци

naslov

Општина Василево, деновиве го санираше  локалниот пат Старо Владевци – Ново Владевци кој беше во особено лоша состојба.  Санацијата е извршена по целата негова должина односно санирана е должина од околу 1,6 км.  По гребењето и подготовката на теренот поставен е новиот асфалт со што  целосно се подобрени условите за одвивање на сообраќајот во овој…

Continue reading

Одржана 20-тата седница на Советот на општина Василево

naslov

Советот на општина Василево на денешната 20-та седница ги усвои завршните сметки за 2018 година на Буџетот на општина Василево, на основните општински училишта „Гоце Делчев“, Василево и „Атанас Нивичански“, Нова Маала, на  детската градинка  „Прва радост“ и јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“ од Василево. Согласност добија и Одлуката на УО на ЈПКД „Турија“…

Continue reading

Дневен ред за дваесетата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

Во петок, 29.03.2019 година со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната дваесетта седница. За работа на Седницата предожен е следниот дневен ред: Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2018 година. Годишен извештај на општина Василево за 2018 година. Завршна семетка на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 2018…

Continue reading

Општина Василево најтранспарентна во Југоисточниот плански регион

GGGG-horz

Општина Василево е најтранспарентна во нејзиното работење  во рамки на Југоисточниот плански регион и општина која освен тоа што ги исполнува законските обврски за транспарентност користи и свои методи за да биде поблиску до граѓаните – покажаа резултатите од анализата за транспарентност при вработување на општините од Југоисточниот регион, направени од страна на Здружението на…

Continue reading

Градоначалникот на општина Василево на средби со граѓаните

naslov

Градоначалникот на општина Василево  Марјан Јанев, денес  ќе оствари средба со жителите на населеното место Василево. Средбата  ќе се одржи во просториите  на ООУ„Гоце Делчев“, Василево со почеток во 18,30 часот.  Ова е една од низата средби со граѓаните, кои деновиве градоначалникот ги реализира во населените места и на кои главно се разговара за актуелните потреби…

Continue reading

Општините Василево, Босилово и Ново Село добија заеднички ровокопач

rovokopa;

Општините Василево, Босилово и Ново Село добија универзален  ровокопач (скип) преку Проектот  за подобрување на општинските услуги  од Програмата  за развој на рураланата ифраструктура –  за која на барање на Владата,   Европската Унија се согласи да обезбеди 15,5 милиони евра. Вкупниот износ на Програмата вклучително со износот за кофинансирање од страна на Владата на РСМакедонија…

Continue reading

Објавен тендер за Изградба на прочистителна станица во с. Едрениково

Edrenikovo-kanalizacija

На веб страната на УНДП (Програмата за развој на обединетите нации) објавен е тендер за Изградба на прочистителна станица во с. Едрениково, општина Василево. Заинтересираните понудувачи комплетната тендерска документација со сите информации и податоци околу постапката може да ја најдат на следниот линк: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53725 Крајниот рок за доставување на понудите е 21-ви март, 2019 година…

Continue reading

Одржана 19-та седница на Советот на општина Василево

naslov

Советот на општина Василево, денес ја одржа редовната 19-та седница, од чиј дневен ред, на предлог на советничката Христина Гошева од Советничката група на СДСМ, беа изземени девет точки од дневниот ред. Сите девет точки беа барања за финансиска помош и спонзорства поднесени од правни и физички лица. Во образложението за ваквиот предлог Гошева нагласи…

Continue reading

Советот на општина Василево ја закажа 19-та седница

DSCN5467

На 01.03.2019 година (петок)  со почеток во 10,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 19-та седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред: Полугодишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2018/2019 година. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот…

Continue reading

Советот на општина одржа Вонредната седница

DSC_0693_1280x851

Денес,  на вонредна седница, Советот на општина Василево  донесе Одлуката со која го одобрува Извештајот за  вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските заклучно со 30.09. 2018 година, а кои ќе се финансираат со средствата добиени од Владата на РСМакедонија како…

Continue reading