Новости

Заеднички активности на О.Василево и ЈПКД „Турија“ во комуналната и патната инфраструктура

4

Деновиве ЈПКД „Турија“ Василево по налог на општина Василево извршува работи на терен во повеќе населени места кои главно се однесуваат на уредување на селските земјени патишта. Во населеното место Василево извршено е порамнување и тампонирање на селски патишта и улички во различни делови од селото во вкупна должина од околу 1 500 метри. Во…

Continue reading

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по ЛУПД за Винарија

слика

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичко планска документиција за објекти со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија – Винарија на дел од КП бр. 405 во КО Нова Маала, општина Василево. Јавната анкета ќе трае 10 дена почнувајќи од денес, а јавната презентација ќе се одржи на 06.03.2018 година со…

Continue reading

Прекината шестата седница на Советот на општина Василево

naslov

Шестата седница на Советот на општина Василево закажана за денес во 12,00 часот беше прекината уште на самиот почеток пред усвојувањето на дневниот ред.  Причина беше неусогласувањето на ставовите на советничките групи околу дополнувањето на дневниот ред со нова точка со која  се предлага престанок на мандат на член на Советот и верификување на мандат…

Continue reading

Можна соработка на општина Василево со општина Кајтардере од Р.Турција

8

Градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев во текот на претходната недела беше во тридневна посета на Р.Турција, каде оствари средби со свои колеги од неколку општини, меѓу  кои и со градоначалникот на општина Кајтардере со која е можна идна соработка и збратимување со општина Василево. „Тоа беше едно ново и огромно искуство за мене како…

Continue reading

Дневен ред за шестата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На 19.02.2018 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи 6-та редовна седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред: Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017 година. Давање согласност на Одлуката за…

Continue reading

Градоначалникот Марјан Јанев во посета на општина Јалова, Р.Турција

O.Vasilevo

Градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев од денес  па до 16-ти февруари,  е во официјална посета на општина Јалова (Yalova), Република Турција. Како што стои во поканата од турскиот колега,  градоначалникот Недрет Ѓулен (Nedret Gülen),  целта на средбата е размена на идеи од делокругот на општинското живеење и разгледување на можностите за соработка меѓу двете…

Continue reading

Одржана петата седница на Советот на општина Василево

DSC_0199 (Medium)

Денес Советот на општина Василево ја одржа петата седница на која беа донесени Кварталните извештаи за Буџетот на општина Василево за 2017 година, за периодот од  01.01.2017 до 31.12.2017 година: Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот (К-1), Кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски (К-2) и Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на…

Continue reading

Помош за семејството Ристови од Дукатино од општина Василево

27496274_10214905842257909_1694689214_n

Денес, локалната самоуправа од Василево достави помош на семејството Ристови од с. Дукатино, чија куќа целосно беше уништена  во пожарот што ја зафати во саботата вечер. Како што вети градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев, кој непосредно по несреќата го посети семејството Ристови, општината денес им достави пакети со прехранбени продукти и хигиенски средства неопходни…

Continue reading

Закажана петата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

Петата седница на Советот на општина Василево ќе се одржи на 31.12.2018 година со почеток во 12,00 часот. За работа на седницата предложен е следниот дневнен ред: Квартален извештај за извршување на Буџетпот за 2017 година за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година (К-1). Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за…

Continue reading

Општина Василево поставува водоводна мрежа во новата индустриска зона

2

Општина Василево започна со поставување на главната водоводна мрежа во новата индустриската зона КО Градошорци, која се простира од десната страна на локалниот пат што од М-6 води кон селото Доброшинци во м.в Гладно поле. Вкупната должина на овој цевковод изнесува околу 1000 метри. Средствата за негова изградба во висина од околу 800 000 денари…

Continue reading