Огласи

Дополнителен трет Конкурс за попишувачи

Лого статистика

Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија распиша дополнителен, трет конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори. Во продолжение е интегралниот текст на Конкурсот: Дополнителен трет конкурс за попишувачи

Дополнителен Јавен конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктори

Лого статистика

Во продолжение е интегралниот Дополнителен Јавен конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктури за спроведување на Пописот на население, домаќинства и станови во Република Северна Македонија, 2021 година Дополнителен Конкурс за попишувачи

Објавен Конкурсот за негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Конкурс

Почитувани, Во тек е спроведувањето на проектот „Центар за помош и нега во домот“. Проект кој е развиен преку меѓуопштинска соработка помеѓу општина Василево и општина Ново Село во партнерство со „Црвен Крст на РСМ ОО Струмица, а ќе се спроведува на територијата на двете општини. Проектот е финансики поддржан од Министерстото за труд и…

Continue reading

Јавен конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктори за Попис 2021

Logo_mk_stat

Јавниот конкурс за реонски попишувачи и реонски инструктури за Пописот на населението, домаќинствата, и становите во Република Северна Македонија, 2021 можете да го отворите на линкот во продолжение: Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори за Попис 2021

Одлуки за избор и унапредување на административни службеници по интерен оглас 1/2021

LOGO, Opstina Vasilevo

Одлука за избор и унапредување бр. 04-85-15 од 15.02.2021 Одлука за избор и унапредување бр. 04-85-16 од 15.02.2021 Одлука за избор и унапредување бр.04-85-17 од 15.02.2021 Одлука за избор и унапредување бр.04-85-18 од 15.02.2021 Одлука за избор и унапредување бр. 04-85-19 од 15.02.2021 Одлука за избор и унапредување бр. 04-85 -20 од 15.02.2021

Јавен оглас за Програмата Општинско корисна работа

OKR

Општина Василево и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, објавија Јавен оглас за вклучување во Програмата Општинско корисна работа. На огласот може да се пријават невработените лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Јавниот оглас е објавен врз основа на  Договор за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на Република…

Continue reading