Огласи

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА Постапка за воспоставување на јавно приватно партнерство

LOGO, Opstina Vasilevo-horz

Општина Василево, на страната на Бирото за јавни набавки,  објави Оглас за јавна набавка за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција и одржување на јавното осветлување во општина Василево преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел. Краен  рок за доставување на понудите е 06.12.2019 година во 12,00 часот Краен рок за одговор…

Continue reading

Повик за прибирање понуди за градежни работи

DSC_0918_1280x851

Повик за поднесување на понуди Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП                                                                            MSIP-NCB-094-19 1.Овој Повик…

Continue reading

Оглас за учество на обука и распределба на грантови – Трет циклус

undp-rbec-strumica-logo

Проектот за управување со сливот на река Струмица го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, општините од сливот и други релевантни институции. Во насока на остварување на главната цел на проектот за подобрување на еколошкиот статус на басенот на реката Струмица и подобрување…

Continue reading

Оглас за одобрување на возни редови

O-horz

Општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село, објавуваат оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на четирите општини: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село. Огласот трае 30 дена од денот на објавувањето. Комплетниот оглас може да се погледне овде: Оглас…

Continue reading

Одлуки за избор и унапредување на државни службеници по Интерен оглас 1/2018

Одлука за избор и унапредување бр. 04-17 – 06 од 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17- 8 oд 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17-7 од 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17-9 од 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17-10 од 21.01.2019

Повик за прибирање понуди за градежни работи

DSC_0343 (Medium)

Република Македонија Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП  MSIP/IPA/NCB/010/18 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 jануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 jануари, 2010 година. 2. Република Македонија доби грант…

Continue reading

Известување за консултации со јавноста за ЛУПД, КО Градошорци

DSC_1214 (Medium)

 Општина Всилево ги известува правните и физичките лица дека се организира консултација со јавноста по Нацрт –извештајот за стратегиска оцена завлијанието врз животната средина за ЛУПД за дел од КП 71/2 и други, КО Градошорци, општина Василево. SEA – G2 NACRT