Огласи

Оглас за учество на обука и распределба на грантови – Трет циклус

undp-rbec-strumica-logo

Проектот за управување со сливот на река Струмица го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, општините од сливот и други релевантни институции. Во насока на остварување на главната цел на проектот за подобрување на еколошкиот статус на басенот на реката Струмица и подобрување…

Continue reading

Оглас за одобрување на возни редови

O-horz

Општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село, објавуваат оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на четирите општини: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село. Огласот трае 30 дена од денот на објавувањето. Комплетниот оглас може да се погледне овде: Оглас…

Continue reading

Одлуки за избор и унапредување на државни службеници по Интерен оглас 1/2018

Одлука за избор и унапредување бр. 04-17 – 06 од 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17- 8 oд 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17-7 од 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17-9 од 21.01.2019 Одлука за избор и унапредување бр. 04-17-10 од 21.01.2019

Повик за прибирање понуди за градежни работи

DSC_0343 (Medium)

Република Македонија Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП  MSIP/IPA/NCB/010/18 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 jануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 jануари, 2010 година. 2. Република Македонија доби грант…

Continue reading

Известување за консултации со јавноста за ЛУПД, КО Градошорци

DSC_1214 (Medium)

 Општина Всилево ги известува правните и физичките лица дека се организира консултација со јавноста по Нацрт –извештајот за стратегиска оцена завлијанието врз животната средина за ЛУПД за дел од КП 71/2 и други, КО Градошорци, општина Василево. SEA – G2 NACRT

Објавен тендер за Изградба на Канализациона мрежа и пречистителна станица за с. Едрениково

sl1

Во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица” кој Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) го имплементира во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, општините од сливот и други институции на локално, регионално и национално ниво…

Continue reading

Оглас за Изработка на проектна документација за пречистителни станици и канализации во сливот на река Струмица

undp-rbec-strumica-logo

Во рамките на проектот за Управување на сливот на река Струмица на 20.10.2016 година, од страна на УНДП објавен е јавен оглас бр. 83/2016 за „Изработка на проектна документација за пречистителни станици и канализации во сливот на река Струмица (ДЕЛ 1-6)“. Информираме дека Огласот е достапен на веб страната на УНДП на следниот линк: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=33702, како и на…

Continue reading