Соопштенија

СООПШТЕНИЕ за прекин на сообраќајот на локалниот пат Стар пат Василево- Пиперево

prekin vo soob

Почитувани, Општина Василево Ве информира дека поради изведување на градежни работи односно  пополнување на дупките со бетон  на локалниот пат Стар пат Василево – Пиперево, во текот на денешниот ден, 25.09.2023 година (понеделник) истиот нема да може да се користи. Сите оние кои во текот на денешниот ден ќе имаат потреба од користење на овој…

Continue reading

Јавен повик за еднократна парична помош за прваче запишано во основно училиште на територијата на општина Василево

LOGO, Opstina Vasilevo

Oпштина Василево објавува Јавен повик за еднократна парична помош на семејства кои имаат запишано прваче во основно училиште на територијата на општина Василево. Висината на паричната помош изнесува 2 500 денари за прваче. Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево. Документите потребни за аплицирање се во прилог и истите треба да се достават до…

Continue reading

Трето прскање против возрасни комарци и ларвицидна дезинсекција

komarec,2

Се известуваат граѓаните на општина Василево дека согласно направениот план за активности на Југоисточниот плански регион ќе се изврши трето прскање против комарци и тоа: – на 09.08.2023 година (среда) со почеток во 18,00 часот ќе се изврши прскање против возрасни комарци и – на 10.08.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, ќe се…

Continue reading

СООПШТЕНИЕ за прекин на водоснабдувањето во населените места Ангелци и Градашорци

bez-voda-252842

ЈПКД „Турија“, Василево ги известува жителите на населените места Ангелци и Градашорци дека  поради намален дотур на вода во филтер станицата Ташли Баир и екстремно зголемената потрошувачка, денес, 04.08.2023 година во периодот од 13,00 до 18,00 часот овие населени места ќе останат без вода. Од ЈПКД „Турија“ Василево упатуваат  апел до сите водокорисници за рационално…

Continue reading

Известување од ЈПКД Турија за нивото на водите

111_1024x679

ЈПКД „Турија“, Василево ги известува корисници на системите за водоснабдување во општина Василево дека поради недостигот на дотур на вода и високите температури нивото на водата во сите зафати е намалено.  

Прво прскање против возрасни комарци и ларвицидна дезинсекција

komarec,2

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека на ден 07.06.2023 (среда) во раните утрински часови и во текот на пладневните часови ќе се врши теристичка и ларвицидна дезинсекција. Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени. Се известуваат и сопствениците на пчелни семесјтва да преземат соодветни мерки за заштита, односно…

Continue reading

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по Измена и дополнување на УПВНМ Градашорци

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета по Измена и дополнување на УПВНМ за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на м.в Гладно поле, КО Градашорци, општина Василево изработен од Агенција за планирање на просторот, Скопје, со технички број Е0217 Јавната анкета ќе трае 5 работни денови и…

Continue reading

Соопштение од ЈПКД „Турија“, Василево до корисниците на вода за пиење од брана Турија

tap-water-7-792x300

ЈПКД „Турија“, Василево ги информира жителите од населените места во општина Василево, (Василево, Градашорци, Ангелци, Едрениково, Добрашинци, Нова Маала и Чанаклија)  кои со вода за пиење се снабдуваат од Брана Турија, односно преку филтер станиците  Ташли Баир и Добрашинци, дека водата е заматена и истата моментално не е за употреба и пиење. Од ЈПКД „Турија“,…

Continue reading

Граѓаните на општина Василево да си го пријават имотот заради утврдување на данокот на имот за 2023

LOGO, Opstina Vasilevo

Општина Василево, објавува Јавна покана за поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2023 година. Даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2023 година (образец ДИ), поднесува даночен обврзник (правно и физичко лице), сопственик, корисник или плодоуживател на станбени објекти, административни згради и деловни простории кои служат за вршење…

Continue reading

Соопштение за јавен увид за УП за КП 1414, КП 1415, КП 1416, КП 1417, КО Ангелци, општина Василево, за фотонапонски панели за електрична енергија

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево организира  Jавен увид на Урбанистички проект  вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП бр. 1414, КП бр. 1415,  КП бр. 1416, КП бр.  1417,  КО Ангелци, општина Василево, (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со…

Continue reading