Соопштенија

Соопштение за јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во КО Ангелци

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево организира јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на линиски инфраструктурен објект со намена Е1.8 – Новопланиран среднонапонски подземен кабелски вод 10(20)kV за поврзување на новопланирана трафостаница 10(20)kV на КП 1414 со постоен воздушен 10kV вод на КП 1817, КО Ангелци, општина Василево. Јавниот увид ќе трае 15 дена,…

Continue reading

Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на верски објекти – џамија на дел од КП бр.960 КП Доброшинци вонград со тех.бр 2394/22 од април 2022 година

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Општина Василево организира јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на верски објекти – џамија на дел од КП бр.960 КП Доброшинци вонград со тех.бр 2394/22 од април 2022 година. Јавниот увид ќе трае 15 дена, започнувајќи од 16.11.2023г.  до 30. 11.2023 г. Анкетен лист Соопштение бр.10-870-5 Урбанистичко решение  

С О О П Ш Т Е Н И Е за Маршот за Варварица

наслов

Во недела на 29-ти октомври 2023 год. во организација на општина Василево и Општинскиот одбор на Сојузот на борците од Струмица ќе се одржи традиционалниот марш до с.Варварица. Поаѓањето е во 08.00 часот од пред градскиот трговски центар „Глобал“ во Струмица и од пред општинската зграда во с. Василево во истото време. Превозот е организиран…

Continue reading

Повик за учество на граѓаните во планирањето на Буџетот за 2024 година

Doc2-1

Градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов,  упатува отворена покана до сите свои сограѓани за активно учество во планирањето и креирањето на Буџетот за наредната 2024  година За таа цел, општината преку својата официјална веб страна, на граѓаните им става на располагање и посебна алатка во  електронска форма,  http://opstinavasilevo.gov.mk/?page_id=12151 , преку која најдиректно, од удобноста на својот дом,…

Continue reading

СООПШТЕНИЕ за прекин на сообраќајот на локалниот пат Стар пат Василево- Пиперево

prekin vo soob

Почитувани, Општина Василево Ве информира дека поради изведување на градежни работи односно  пополнување на дупките со бетон  на локалниот пат Стар пат Василево – Пиперево, во текот на денешниот ден, 25.09.2023 година (понеделник) истиот нема да може да се користи. Сите оние кои во текот на денешниот ден ќе имаат потреба од користење на овој…

Continue reading

Јавен повик за еднократна парична помош за прваче запишано во основно училиште на територијата на општина Василево

LOGO, Opstina Vasilevo

Oпштина Василево објавува Јавен повик за еднократна парична помош на семејства кои имаат запишано прваче во основно училиште на територијата на општина Василево. Висината на паричната помош изнесува 2 500 денари за прваче. Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево. Документите потребни за аплицирање се во прилог и истите треба да се достават до…

Continue reading

Трето прскање против возрасни комарци и ларвицидна дезинсекција

komarec,2

Се известуваат граѓаните на општина Василево дека согласно направениот план за активности на Југоисточниот плански регион ќе се изврши трето прскање против комарци и тоа: – на 09.08.2023 година (среда) со почеток во 18,00 часот ќе се изврши прскање против возрасни комарци и – на 10.08.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, ќe се…

Continue reading

СООПШТЕНИЕ за прекин на водоснабдувањето во населените места Ангелци и Градашорци

bez-voda-252842

ЈПКД „Турија“, Василево ги известува жителите на населените места Ангелци и Градашорци дека  поради намален дотур на вода во филтер станицата Ташли Баир и екстремно зголемената потрошувачка, денес, 04.08.2023 година во периодот од 13,00 до 18,00 часот овие населени места ќе останат без вода. Од ЈПКД „Турија“ Василево упатуваат  апел до сите водокорисници за рационално…

Continue reading

Известување од ЈПКД Турија за нивото на водите

111_1024x679

ЈПКД „Турија“, Василево ги известува корисници на системите за водоснабдување во општина Василево дека поради недостигот на дотур на вода и високите температури нивото на водата во сите зафати е намалено.  

Прво прскање против возрасни комарци и ларвицидна дезинсекција

komarec,2

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека на ден 07.06.2023 (среда) во раните утрински часови и во текот на пладневните часови ќе се врши теристичка и ларвицидна дезинсекција. Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе бидат подобрени. Се известуваат и сопствениците на пчелни семесјтва да преземат соодветни мерки за заштита, односно…

Continue reading