Решение за поништување Oбјава за отуѓување градежно земјиште во општина Василево

LOGO, Opstina Vasilevo

Поради настанати непредвидиви околности кои го оневозможуваат водењето на постапката, општина Василево ја поништи Објавата за отуѓување градежно земјиште број 1/2023 од 20.04.2023 година.

Resenie

Решение за поништување објава

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail