Дневен ред за 25-та Седница на Советот на О.Василево

DSCN5467

Во среда, 25.03.2015 година, со почеток во 15,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 25-та Седница. За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:
1. Завршна сметка на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за 2014 година.
2. Завршна сметка на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2014 година.
3. Предлог-одлука за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на улица во с. Василево од центар до индустриска зона“ – општина Василево.
4. Предлог-одлука за утврдување на приоритет за реализација на Проектот „Изградба на колектор К1 со дел од припадни колектори во с. Ангелци“ – општина Василево.
5. Предлог-одлука за утврдување на приоритет за реализација на Проектот„Изградба на улица во с. Владиевци“ – општина Василево.
Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail