Јавен повик за еднократна парична помош за прваче запишано во основно училиште на територијата на општина Василево

LOGO, Opstina Vasilevo

Oпштина Василево објавува Јавен повик за еднократна парична помош на семејства кои имаат запишано прваче во основно училиште на територијата на општина Василево. Висината на паричната помош изнесува 2 500 денари за прваче. Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

Документите потребни за аплицирање се во прилог и истите треба да се достават до архивата на општина Василево најдоцна до 20.09.2023 година до 16,00 часот.

ДОКУМЕНТИ за Јавен повик:

Јавен повик за еднократна парична помош за прваче запишано во основно училиште на територијата на општина Василево
Барање
Изјава за согласност за обработка на лични податоци

Записник од Комисијата за спроведување на Јавниот повик
Листа на прифатени Барања

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail