Објава за издавање Б Интегрирана еколошка дозвола на АД Струмичко поле -Василево

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

Градоначалникот на општина Василево објавува издавање на Б Интегрирана еколошка дозвола на АД Струмичко поле -Василево – Инсталација за производство и промет на вино, концентрирана шира и вински дестилат

Нацрт Б Интегрирана еколошка дозвола на АД струмичко поле -Василево

Б Интегрирана еколошка дозвола на АД Струмичко поле- Василево_page-0001

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail