Дневен ред за триесет и осмата седница на Советот на општина Василево

Sala na Sovet

На 07.05.2024 година, со почеток во 09,00 часот, во просториите на ООУ„Гоце Делчев“, Василево, Советот на општина Василево ќе ја одржи триесет и осмата седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

1.Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Митко Крстев од с. Чанаклија;

  1. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Горанчо Таковски од с. Пиперево;
  2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за 2024 година за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година К1;
  3. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2024 до 31.03.2024 година К2;
  4. Кваратален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024 година К3.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail