О Б Ј А В А за полагање испит за автотакси возач

objaven-povik-za-polaganje-na-ispit-za-sertificiran-taksist-222200

Општина Василево објавува дека на ден 10.09.2015 година (четврток), Комисијата за спроведување испит за автотакси возач ќе спроведе полагање на испит за автотакси возач за пријавените кандидати.
Испитот ќе се одржи во просториите на ООУ „Гоце Делчев“ Василево во 18,00 часот.
Право за полагање имаат сите кандидати кои имаат доставено комплетна документација во архивата на општина Василево.
Секој кандидат со себе задолжително да носи документ за лична идентификација.

Општина Василево
Комисија за спроведување на
испит за автотакси возач

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail