Италијанска компанија сака да инвестира во општина Василево

vasilevo-investitor1

Градоначалникот на општина Василево г-дин Ванчо Стојанов во петокот, 21.11. во неговиот кабинет оствари средба со г-дин Aлфонсо Пишители, од компанијата Натуралиа сри. (Naturalia sri), Натуралиа сри. е  компанија која се занимава со откуп и пакување на земјоделски производи.

Господинот Пишители е бизнисмен и потенцијален инвеститор, заинтересиран за проширување на својот бизнис односно инвестирање во Р.Македонија.

На средбата градоначалникот Стојанов му ги претстави можностите, поволнистите и условите за инвестирање шти ги нуди индустриската зона во Василево.

По разговорот во кабинетот италјанскиот бизнисмен, во придружба на градоначалникот Стојанов ја посети индустриската зона на лице место запознавајќи се со локацијата, степенот на изграденост и нејзината инфраструктурна уреденост.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail