С О П Ш Т Е Н И Е

DSCN8640

С О П Ш Т Е Н И Е

Почитувани граѓани на општина Василево.
Во консултација на Министерството за земјоделие шумарство и водостопанство на објавениот оглас од 30.08.2015 до 30.09.2015 год.остана уште малку време бидејќи секоја година се сочуваме со проблемите да не може да се склучи договор за откуп на произведениот тутун бидејќи немаат земјиште во нивна сопственост.
Во јавниот повик се објавува доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за сите катастерски општини во регионот.
Ги повикуваме заинтерисираните и корисниците на државно земјиште да аплицираат на огласот во Министерството,а доколку им е потребна помош за повеке информации и пополнување на апликација за горнонаведениот оглас да се јават во здружение вна тутунопроизводители ,,БАСМАК –ВАСИЛЕВО,, општина Василево .
Бидејки во канцеларијата нема стално вработено лице како контакт лице и телефонски број:
Марјанчо Трајков 075/249-811

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail