Оглас за Изработка на проектна документација за пречистителни станици и канализации во сливот на река Струмица

undp-rbec-strumica-logo

Во рамките на проектот за Управување на сливот на река Струмица на 20.10.2016 година, од страна на УНДП објавен е јавен оглас бр. 83/2016 за „Изработка на проектна документација за пречистителни станици и канализации во сливот на река Струмица (ДЕЛ 1-6)“.

Информираме дека Огласот е достапен на веб страната на УНДП на следниот линк: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=33702, како и на веб страната на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на следниот линк: http://www.rdc.mk/southeastregion/index.php/mk/novosti/593-21-10-2016

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail