Објавен тендерот за изградба на патот Чанаклија – Нова Маала

logo-horz

Деновиве, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објави јавен оглас (тендер) за за избор на компанија за изградба на дел од патот Чанаклија Нова Маала.  Понудите треба да се достават најдоцна до 28.06.2017 во 10:00 часот.  Заинтертесираните оператори,  огласот можат да го видат веб страната на Бирото за јавни набавки, на следниот линк:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b50fae24-c3d9-44da-8f25-b0b7236b6c97/1, како и на веб страната на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, на следниот линг:
http://rdc.mk/southeastregion/index.php/mk/2013-10-18-19-32-16/tenderi/658-09-06-2017

DSC_0004

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail