Објавен тендер за Изградба на Канализациона мрежа и пречистителна станица за с. Едрениково

sl1

Во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица” кој Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) го имплементира во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, општините од сливот и други институции на локално, регионално и национално ниво на 28.08.2017 година објавен е огласот бр. 30/2017 за доделување на договор за јавна набавка:

Изградба на Канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води во с. Едрениково, општина Василево.

Објавениот оглас, предмер пресметката и други документи се достапни на следниве линкови:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=40440,  http://rdc.mk/southeastregion/index.php/mk/novosti/686-29-8-2017.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail