Средба на сточарите со претставници од ЈП за стопанисување со пасишта

1

Денес, во Василево,  сточарите од општината  кои стоката ја одгледуваат на пасиштата, остварија средба со директорот на Јавното претпријатие за стопанисување  со пасишта, Љуљазим Фејзулаи, со претставници на УО на ова Јавно претпријатие,  претставници од АФПЗРР, директорот на Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство –  Струмица, директорот на Подрачната единица на ЈП за пасишта – Струмица и градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев како домаќин и иницијатор на  средбата.

Сточарите од своја страна  ги запознаа надлежните со проблемите со кои се соочуваат и потребите кои ги имаат во секојдневното напасување и одгледување на стоката. Институциите изразија подготвеност за изнаоѓање решенија како би се  подобрила сегашната  состојба и условите во оваа сфера со што во крајна линија ќе зачува и сточниот фонд во општината.

Од страна на надлежните беше презентирана и Програмата на Јавното  претпријатие за стопанисување со пасишта.

8

5

4

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail