Дневен ред за 13-та седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На 21.09.2018 година (петок) со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи тринаесеттата седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за воспитната 2017/2018 год.
  2. Предлог-годишна програма за работа на ООУ„Гоце Делчев“ Василево за учебната 2018/2019 година.
  3. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2018 година.
  4. Предлог-програма за работа на ЈОУДГ„Прва радост“, Василево за воспитната 2018/2019 година.
  5. Предлог-спогодба за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail