Објавен тендер за Изградба на прочистителна станица во с. Едрениково

Edrenikovo-kanalizacija

На веб страната на УНДП (Програмата за развој на обединетите нации) објавен е тендер за Изградба на прочистителна станица во с. Едрениково, општина Василево.

Заинтересираните понудувачи комплетната тендерска документација со сите информации и податоци околу постапката може да ја најдат на следниот линк:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53725

Крајниот рок за доставување на понудите е 21-ви март, 2019 година до 10,00 часот.

Заинтересираните понудувачи се покануваат на предпонудувачка конференција која ќе се одржи на 11-ти март 2019 година во 10,00 часот во просториите на УНДП во Скопје.

Прочистителната станица во с. Едрениково ќе се гради во рамки на проектот „Управување со сливот на реката Струмица“ преку кој во истото населено место во тек е изградба на систем за фекална канализација.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail