Општините Василево, Босилово и Ново Село добија заеднички ровокопач

rovokopa;

Општините Василево, Босилово и Ново Село добија универзален  ровокопач (скип) преку Проектот  за подобрување на општинските услуги  од Програмата  за развој на рураланата ифраструктура –  за која на барање на Владата,   Европската Унија се согласи да обезбеди 15,5 милиони евра.

Вкупниот износ на Програмата вклучително со износот за кофинансирање од страна на Владата на РСМакедонија изнесува 20,667 милиони евра.

Програмата ја имплементира Министерството за финансии на РСМакедонија а ја администрира Светска банка.

Според информацијата  добиена  од МСИП  Проектот, во рамки на Програмата,  од страна на Министерството за финасии направена е набавка на 10 возила –универзални ровокопачи (скипови), кои во наредниот период ќе им бидат предадени на општините. Една од тие општини е и општина Василево која ровокопачот го доби и ќе го користи во партнерство со општините Босилово и Ново Село.

Новата машина ќе помогне во одржување на патиштата, чистење на каналите, копање на ровови и за други работи за кои е наменета.

DSC_0727_1280x851

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail