ЈПКД „Турија“ и општина Василево обезбедија 95 контејнери за смет

naslov

Од денес  ЈПКД „Турија“, Василево има на располагање 95 нови контејнери за смет, обезбедени со средства од Европските фондови преку УНДП Проектот  „Подобрување на општинското владеење“.

Станува збор за големи контејнери со зафатнина од 1,1 м3 кои главно ќе бидат лоцирани во непосредна близина на јавните објекти, претпријатија и установи, каде што има поголема фреквенција на население а не се покриени со соодветни садови за собирање на отпад.

Целта е да се зголеми капацитетот на ЈПКД „Турија“ со тоа што преку поставување на контејнерите  кои се со поголем волумен ќе створи услови за собирање на смет на јавните површуни односно онаму каде што собирањето на смет не е опфатено. Пред се овде се мисли на места пред јавните објекти каде има поголема фреквенција на луѓе а  пред кои поради недостигот нема поставени канти за смет.  Се надеваме дека целта ќе биде постигната па отпадот ќе завршува таму каде што треба а не на дивите депонии и просторот околу нас, со што сите заедно ќе придонесеме за почиста  и поздрава животна средина“, изјави градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, кој присуствуваше  на денешната достава на контејнерите на ЈПКД „Турија“

Вкупниот Буџет изнесува 26 000 евра и истиот е грант обезбеден од фондовите на Европската Унија преку Програмата за развој на Обединетите нации – УНДП.

Во изјавата за медиумите градоначалникот Јанев изрази благодарност до УНДП за успешната соработка: „Во овој момент , од име на општина Василево и ЈПКД „Турија“ изразувам благодарност до сите кои беа вклучени во реализацијата на проектот  а посебно до УНДП  со кои општина Василево, на задоволство  и бенефит на граѓаните,  има долга и успешна соработка“, рече Јанев кој притоа информираше дека тековно заедно со УНДП општина Василево  реализира уште два проекти од областа на заштитата на животната средина, и тоа изградба на систем за фекална канализација во с. Едрениково и Прочистителна станица во истото населено место, чиј вкупен буџет изнесува нешто повеќе од 400 000 евра.

Од ЈПКД „Турија“ информираат дека поставувањето на новонабавените контејнери низ населените места ќе започне во нарените неколку денови.

7_1280x960

2_1280x960

10_1280x960

naslov

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail