Дневен ред за 23-та седница на Советот на општина Василево

sala na Sovet

Во петок на 19.07.2019 година, со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи дваесет и третата седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Предлог-Статут за измена на Статутот на општина Василево.
  2. Предлог-одлука за утврдување на приоритет на проект за набавка на Специјално возило за собирање и транспорт на смет / Специјално комунално возило за собирање смет со капацитет 5,5 м3.
  3. Предлог-Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Василево во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP).
  4. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Женски фудбалски клуб „Тиверија“, Струмица.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail