ОО на Црвениот крст, Струмица одржа едукатувна работилница во Василево

5

Под мотото „Твоето незнаење чини живот“, денес, претставници од ОО на Црвен крст од Струмица, во Василево,  за вработените во општинските институции одржаа едукативна работилница за како што рекоа „освежување“ на знаењата од областа на првата помош. Демонстрирани беа показни вежби за давање прва помош на лице место,  во импровизирани услови, за најчестите повреди и состојби во кои може да се најде  едно лице во случај на несреќа.

Од страна на доктор Васил Тунев и демонстарторот Танкица Стојанова, демонстрирани беа основите на срцево- белодробно  оживување односно оживување во случај кога некој колабира, потоа давање  прва помош во ситуации кога повреденото лице има скршеници или исчашување, како и прва помош во ситуација на повреди со крварење.

Како што информираше  секретарот  на ОО на Црвен крст Струмица, Марјана Тошева, која беше дел од денешната работилница, целта на ваквите едукативни  работилници  кои како организација на Црвен крст ќе продолжат да ги одржуваат и во наредниот период е зајакнување на капацитетот на граѓаните за давање прва помош во ситуации во кои секоја минута е драгоцена за спасувањето на нечиј човечки живот.

1

3

4

5

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail