С О О П Ш Т Е Н И Е oд ЈПКД „Турија“ п.о Василево

1111

ЈПКД „Турија“, Василево ги информира жителите од населените места Чанаклија, Нова Маала и Добрашинци, дека од денес 06.02.2020 година (четврток),  водата за пиење е технички исправна и истата може непречено да се пие односно да се употребува за сите намени во домаќинствата.

Реконструкцијата и санацијата на филтер станицата,  поради која во изминатиот период се пушташе само техничка вода, целосно е завршена.

ЈПКД Турија Василево
в.д директор
Зоранчо Ѓорѓиев

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail