С О О П Ш Т Е Н И Е Од ЈПКД Турија п.о. Василево

JPKD Turija

Поради новонастанатата состојба со корона вирусот, а со цел да се намали движењето на населението, заради примена на мерките за зачувувањето на нивното здравје, им се соопштува на корисниците на услугите на ЈПКД Турија п.о. Василево, дека ќе биде ограничен влезот на странки во канцелариите на претпријатието, па поради тоа доколку имаат проблем со дефекти на водоводната инсталација или некој друг проблем, пријавувањето да го направат електронски на мејлот jpturija@yahoo.com или телефонски на 034/345-901, 075/229-541, во период од 08:00 до 16:00 часот.

 Исто така, ги известуваме корисниците дека наплаќањето на сметките ќе се врши шалтерски преку наш вработен, а доколку се во можност, плаќањето да се врши непосредно преку банка или пошта.

 ЈПКД „Турија“п.о. Василево
 ВД Директор,
 Зоранчо Ѓорѓиев
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail