Мерки и препораки од Општинскиот штаб за заштита на населението

LOGO, Opstina Vasilevo

Општинскиот штаб за заштита и спасување при општина Василево,  на денес одржаниот состанок донесе  листа на мерки и препораки за заштита на населението од Корона вирусот COVID-19.  Во продолжение Ви го прикажуваме  записникот во целост:

ЗАПИСНИК од Општинскиот штаб за заштита и спасување во Општина Василево

Општинскиот штаб за заштита и спасување во Општина Василево на ден 23.03.2020 година во 10:00 часот одржа состанок во просториите на Општина Василево за преземање на соодветни мерки за заштита на населението од коронавирус (КОВИД-19) и ги донесе следните заклучоци:

1.Се задолжуваат мобилните тимови формирани за посета на стари лица за достава на намирници и лекови да бидат постојано достапни и ажурни при повиците од страна на граѓаните.2.

2. Се задолжува Општина Василево заедно со ЈПКД Турија да извршат дезинфекција на јавните површини (паркови,тротоари, игралишта, дворови на градинки, училишта,општина и јавни претпријатија,…) на аптеки и амбуланти, на просторите во општинската зграда и јавното претпријатие Турија.

3.Се задолжуват училиштата и градинките на територија на Општина Василево да извршат дезинфекција на нивните простории и на спортските сали.

4.Се задолжува Општина Василево во соработка со ТППЕ Струмица да изврши дезинфекција на сите локални патишта и улици на територија на општина Василево.

5.Им се укажува на сите правни лица кои имаат седиште на територија на Општина Василево да извршат дезинфекција на своите деловни простории, магацини и дворни површини.

6. Се забранува собири на јавни места( паркови, игралишта, излетнички места, училишни дворови) на територија на општина Василево.

7.Се задолжуват раководителите на Општина Василево и ЈПКД Турија доколку немат воведено скратено работно време тоа да го спроведат и да им овозможат на вработените над 50 години да ги извршуваат работните задачи од дома.

8. Се задолжуваат вработените над 50 години во Општина Василево и ЈПКД Турија да бидат достапни и при итни случаи ќе бидат повикани.

9.Се задолжуват сите месни заедници на територија на Општина Василево да ги пријават старите лица кои живеат сами за да им се овозможи помош од страна на мобилните тимови се со цел намалување на движењето на оваа категорија на лица.

10.Се задолжуват месните заедници на територија на Општина Василево да ги пријават во Општинскиот штаб сите повратници кои биле на привремен престој надвор од државата и сите лица во самоизолација, се со цел преземање на соодветни мерки за спречување на ширење на коронавирус (КОВИД-19).

11.Се задолжуват сите родители да ги спречат излегувањата, дружењата и собирите на нивните деца на јавни места(игралишта, паркови, училишни дворови )и во затворени простории (домови, викенд-куќи).

12.Им се укажува на сите граѓани на територијата на општина Василево без потреба да не излегуваат од своите домови и при посета на продавници, амбуланти, аптеки да ѓи почитуваат мерките за носење на заштита и запазување на растојанието на чекање ред.

13. Им се укажува на сите граѓани на Општина Василево кои имаат потреба од документи, решенија и други акти од локалните институциите на територија на Општина Василево доколку не се од итен карактер да се обратат на телефонските броеви на институциите и по електронски пат.

14.Се задолжуваат сите сопственици на маркети, продавници, сендвичари, бурекчилници на територија на општина Василево да не дозволуваат масовни собирања на граѓани пред своите објекти.

Придружувајте се кон мертките СЕДЕТЕ ДОМА !

Општинскиот штаб за заштита и спасување:
-Марјан Јанев, 070/598-748  _____________
-Митко Јанев, 071/874-769 ______________
-Бранко Андонов, 071/205-117___________
-Верче Миткова, 071/631-048 ____________
-Горан Андонов, 076/444-617_____________
-Зоранчо Горѓиев,078/285-391____________
-Симона Стојанова, 077/931-587__________
-Павлинка Николова,077/543-814,_________
-Наско Глигоров, 078/810-312______________
-Блажо Стојанов,070/700-330______________

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail