Информација за движење на земјоделците во услови на оваа вонредна состојба

Zabraneto dvizenje na cela teritorija_768x768

Почитувани земјоделци,

Земјоделците од општина (Струмица, Василево, Босилово и Ново Село ) што имаат работни обврски на своите земјоделски површини, а кои се наоѓаат во атарот на селото во коешто живеат, можат да се движат за време на забраната за движење, исклучиво заради извршување на работните активности без да вадат дозволи за движење.

Земјоделците, пак чиишто земјоделски површини или фарми се наоѓаат надвор од селото во кое живеат и треба да патуваат, а имаат работни обврски поврзани со производството, задолжително треба да извадат дозвола за движење.

Вадењето дозволи за оние земјоделци кои треба да патуваат од местото на живеење до локацијата кадешто им се наоѓа земјоделската површина или фарма, ќе биде по претходно воспоставениот принцип, преку Подрачните единици на МЗШВ.

Право на вадење на дозвола имаат лица кои се регистрирани и се занимаваат со:
Сточарство
Пчеларство
Оранжерии
Лозарство

(услов: да се регистрирани земјоделци, или да имаат над 2 дек површина под лозов насад).

#ПочитувајГиМерките
#КоронаВирусот не е шега!

Известувањето  е преземено од ФБ профилот на Директорот на ПЕ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Струмица, Васил Коцев.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail