Првачињата ќе се запишуваат во јуни

1

„Според Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно образование за  време на вонредна состојба, уписот на учениците во прво одделение за учебната 2020/2021 година, ќе се реализира во месец  јуни“, известуваат од ООУ „Гоце Делчев“, Василево.
За упис потребни се се следниве документи:
– извод од матична квига на родени (за детето);
– потврда за примени вакцини ( од ЈЗУ Здравен дом, Струмица, одделение за вакцина);
– лична карта за идентификација на родителот;
– потврда од стоматолошки преглед издадена од надлежната здравствена установа;
Уписот ќе се врши за деца родени од 01.01.2014 до 31.12.2014 година родени до 31.01.2015 година по барање на родител и мислење на стручната служба.
Подетални информации родителите можат да добијат на телефонските броеви: 071 392 – 840 (директор) и 078 347 -684 (психолог).

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail