Денес асфалтирана улица во Василево во т.н Стаматска маала

naslov (1)

Денес, градежната компанија Бони Интерградба од Штип, ангажирана од општина Василево ја асфалтираше улицата во т.н Стаматска маала во с. Василево.  Вкупната должина на улицата е 255 метри но  заради специфичниот карактер на теренот еден дел,   односно 196 метри се асфалтирани додека помал дел чија  должина изнесува 59 метри е изграден со армиран бетон.

Оваа улица е планирана со Програмата за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2020 година. Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево и според  Договорот со градежната компанија која ги изведуваше работите на терен изнесува околу 1 200 000 денари.

1

3

realizirani 2

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail