Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за надградба на локални улици во село Градошорци и во Василево поред канал , во Општина Василево, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

LOGO-Opstina-Vasilevo-horz

На линковите во продолжение е документцијата која се однесува на  проектот за надградба на локални улици во село Градошорци и  во Василево поред канал , во Општина Василево, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ.

ESMP Checklist_ Project Vasilevo_ENG_25.09.20_SPA-converted

ESMP Checklist_ Project Vasilevo_МК_9.9.20_SPA-converted

Formular za komentari na dokument za Vasilevo

Izvestuvanje za dostapnost na ESMP Checklista_ Vasilevo

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail