Општина Василево потпишани договори за два проекти

наслов

Градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев и директорот на Бирото за регионален развој, Рамиз Реџепи потпишаа два засебни Договори за два инфраструктурни проекти, со кои општината обезбеди околу 11 500 000 денари за нивна реализација.

Реконструкција на улица од црква Пресвета Богодорица до ООУ „Гоце Делчев“, Василево во населено место Василево е едниот од двата проекти за кои општината потпиша Договор. Вкупната вредност на овој проект изнесува 6.229.214 денари и за неговата реализација 2 000 000 денари се обезбедени од БРР а остатокот од општинскиот Буџет. Другиот проект за кој денес е потпишан Договор е Реконструкција, санација и адаптација на постојан објект на Дом на култура во населено место Василево, за чија реализација вкупниот буџет изнесува 13.686.364 денари. од кои  согласно денес потпишаниот Договор 9.581.575денари  се обезбедени од БРР , а остатокот од општинскиот Буџет. Според информацијата од градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев, објавена  на општинската ФБ страна  https://www.facebook.com/opstina.vasilevo.marjan, наредниот период следува постапка на објава на јавна набавка за избор на градежна компанија за изведба на двата инфраструктурни проекти а со тоа и отпочнување со нивна изградба во наредниот период.

4 2 3

 1

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail