Пиперево доби две новоасфалтирани улици

1

Денес, градежната компанија Пешо Инженеринг акгажирана од страна на општина Василево, асфалтираше две улици во населеното место Пиперево.  Едната е со должина од 270 метри а другата 62 м.  односно асфалтирани се вкупно  околу 950 м2,  за кои буџетот во износ од  околу 770 000 денари е обезбеден  од општинската каса.

Овие две улици се од Програмата за изградба на улици и патишта за 2020 година. Во наредните денови, истата градежна компанија, Пешо Инжинеринг.  која го има добиено тендерот за реализација на целата Програма за изградба на улициу и патишта за 2020 година, продочжува со подготбителни активности за изградба на планираните улици и во другите населени места на општина Василево.

Како што информира градоначалникот на општина Василево, Марјан Јанев, преку општинската ФБ страна, https://www.facebook.com/opstina.vasilevo.marjan, наредни населени места каде ќе се работи се Ангелци, Нова Маала, Доброшинци, Чанаклија, Седларци и Едрениково, а истовремено се подготвува документација за објава на јавна набавка за изградба на улици од Програмата за 2021 година кои ќе бидат изградени во текот на летниот период.

 1

2

9

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail