ИЗВЕСТУВАЊЕ за теренска COVID-19 вакцинација по населените места

3

Ги известуваме граѓаните на населените места во општина Василево дека во периодот од 27.07.2021 до 09.08.2021 година, ЈЗУ Здравствен дом Струмица ќе спроведе теренска COVID-19 вакцинација по населените места.

Вакцинацијата ќе се спроведува според следниот план:

Р.бр. населено место датум час место/локација каде што ќе се спроведува вакцинацијата
 1. Василево 27.07.2021 08,00 –  12,00 спортска сала
2. Ангелци 28.07.2021 08,00 – 11,00 училиште
3. Градашорци 28.07.2021 11,00 – 14,00 училиште
4. Седларци 29.07.2021 08,00 – 11,00 училиште
5. Едрениково 29.07.2021 11,00 – 14,00 училиште
6. Владевци 30.07.2021 08,00 – 12,00 училиште
7. Сушево 03.08.2021 08,00 – 12,00 училиште
8. Дукатино 04.08.2021 08,00 – 11,00 училиште
9. Радичево 04.08.2021 11,00 – 14,00 училиште
10. Висока Маала 05.08.2021 08,00 – 12,00 ново училиште
11. Нова Маала 06.08.2021 08,00 – 11,00 спортска сала
12. Добрашинци 06.08.2021 11,00 – 14,00 училиште
13. Чанаклија 09.08.2021 08,00 – 11,00 училиште
14. Пиперево 09.08.2021 11,00 – 14,00 дом на култура

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail