вторник, 19 септември 2017

Состав

sovet

Состав на Советот на општина Василево 2013-2017

sovet-sostav

Советот на општина Василево брои 15 членови од кои:
– девет се од редовите на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата „За подобра Македонија“,
– пет се од СДСМ и коалицијата „Сојуз за иднината“ и
– еден од Демократската партија на Турците во Македонија“.

Членови во Советот на општина Василево од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата „За подобра Македонија“:

Дајанчо Ефтимов
– образование: дипломиран правник, постипломец на правни науки
– професионален ангажман: Раководител на одделение во ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи Струмица

Илчо Колев (екс)
– образование: VII степен,високо образование, земјоделски факултет
– професионален ангажман: фитосанитарен инспектор во МЗШВ, терминал Струмица

Силвана Јованова
– образование: IV степен средно економско училиште
– професионален ангажман: продавачка

Драги Митев
– образование: IV степен средно машинско училиште
– професионален ангажман: невработен

Весна Ризова
– образование: IV степен текстилен конфекционер
– професионален ангажман: невработена

Верица Ичева
– образование: IV степен текстилен конфекционер
– професионален ангажман: земјоделка

Јован Пелтековски
– образование: основно
– професионален ангажман: невработен

Даниела Трајковска
– образование: Педагошки факултет, одделенска настава
– професионален ангажман: продавачка

Реџеп Мустафов
– образование: основно
– професионален ангажман: камерман

Иван Ристов
– образование: основно
– професионален ангажман: управител на такси компанија

Членови на Советот на општина Василево од СДСМ и коалицијата „Сојуз за иднината“:

Марјан Јанев
– образование: Високо, Факултет за ветерина
– професионален ангажман: невработен

Џоко Христов
– образование: IV степен средно, гимназија
– професионален ангажман: невработен

Гонца Ангелова
– образование: М-р по правни науки
– професионален ангажман: невработена

Сашо Димитриев
– образование: студент на ФОН, детективи и безбеденост
– професионален ангажман: невработен

Душко Атанасов
– образование: IV степен средно земјоделско
– професионален ангажман: агроном во АД „Струмичко поле“

Член на Советот на општина Василево од Демократската партија на Турците во Македонија

Билент Исинов
– образование: средно, електро- инсталатер
– професионален ангажман: државен службеник, помлад референт во Генерален секретаријат при Влада на РМ