Sunday, 5 December 2021

Состав

Советот на општина Василево брои 15 членови

Состав 2021 – 2025

Согласно Изборните резултати седум советници се од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“ , седум советници се од Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ и еден советник од Движењето Одлучно за промени.

Членови од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“:
Живко Атанасов,
Драгица Глигорова,
Александар Митров,
Блажо Делев,
Спасенка Митева,
Ване Андонов и
Ридван Мемедов

Членови од Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ предводена од СДСМ:
Крсте Панев,
Билјана Ѓоргиева,
Илми Мустафов,
Александра Мадевска,
Билент Исинов,
Кристина Нистров и
Блаже Коцев,

Членови од Движењето Одлучно за промени:
Ристе Делијанов

 

Состав 2017-2021
Совет,отворени податоци,
Совет

Надоместок на Советниците: Одлука за надоместокот на членовите на Општинскиот совет