Tuesday, 21 September 2021

Состав

Советот на општина Василево брои 15 членови

Состав 2017-2021

Совет,отворени податоци,
Совет

Надоместок на Советниците: Одлука за надоместокот на членовите на Општинскиот совет

Од вкупно 15 членови, 8 се од СДСМ и коалицијата и 7 од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата

Членови од СДСМ и коалицијата: 
– Крсте Панев,          071 345 268
– Фанче Томова        071 372 364
– Блаже Коцев          071 345 258
– Неџат Меминов     071 345 269
– Атанас Ристов        072 274 417
– Христина Гошева   070 480 382
– Тони Малчев          075 303 159
– Илми Мустафов     071 205 114

Членови од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата:
– Сања Стојанова     071 345 270
– Наце Коцев            071 345 260
– Сања Христова      071 345 261
– Виолета Ристова    076 445 379
– Бранко Трајков      071 345 267
– Марјанчо Трајков  071 345 259
– Ракип Асанов        072 269 766