Monday, 23 May 2022

Претседател

Претседател на Советот на општина Василево е Ристо Делијанов од Движење Одлучно за промени