Tuesday, 3 October 2023

Претседател

Претседател на Советот на општина Василево е Ристо Делијанов од Движење Одлучно за промени