Monday, 26 February 2024

Претседател

Претседател на Советот на општина Василево е Ристо Делијанов од Движење Одлучно за промени