Monday, 3 October 2022

Претседател

Претседател на Советот на општина Василево е Ристо Делијанов од Движење Одлучно за промени