Saturday, 15 June 2024

Претседател

Претседател на Советот на општина Василево е Ристо Делијанов од Движење Одлучно за промени