Sunday, 5 December 2021

Претседател

Претседател на Советот на општина Василево е Ристо Делијанов од Движење Одлучно за промени