Е-градежна дозвола

Постапката за издавање градежни дозволи е целосно електронска.

Веб страна за пристап до информацискиот систем за е-одобрение за градење:
www.gradezna-dozvola.mk