Записници од Седници на совет

2024 година
Записник од 36-та седница, 12.03.2024
Записник од 35-та седница, 12.02.2024
Записник од 34-та седница, 30.01.2024

2023 година
Записник од 33-та седница, 27.12.2023
Записник од 32-ра седница,13.11.2023
Записник од 31-ва седница, 02.10.2023
Записник од 30-та седница, 14.09.2023
Записник од 29-та седница, 22.08.2023
Записник од 28-ма седница, 28.07.2023
Записник од 27-ма седница, 27.06.2023
Записник од 26-та седница, 05.06.2023
Записник од 25-та седница, 03.05.2023
Записник од 24-та седница,18.04.2023
Записник од 23-та седница, 23.03.2023
Записник од 22-ра седница, 14.03.2023
Записник од Вонредна седница, 07.03.2023
Записник од Вонредна седница, 02.03.2023
Записник од 21-ва седница, 27.02.2023
Записник од 20-та седница, 06.02.2023
Записник од 19-та седница, 31.01.2023

 

2022 година
Записник од 18-та седница, 22.12.2022
Записник од 17-та седница, 09.12.2022
Записник од 16-та седница, 14.12.2022
Записник од 15-та седница, 31.10.2022
Записник од 14-та седница, 29.09.2022
Записник од 13-та седница, 17.08.2022
Записник од 12-та седница, 28.07.2022
Записник од 11-та седница, 07.07.2022
Записник од 10-та седница, 21.06.2022
Записник од 9-та седница, 30.05.2022
Записник од Вонредна седница, 26.04.2022
Записник од 8-ма седница, 18.04.2022
Записник од 7-ма седница, 30.03.2022
Записник од 6-та седница, 28.02.2022
Записник од 5-та седница,31.01.2022

 

2021 година
Записник од 4-та седница, 23.12.2021
Записник од 3-та седница, 13.12.2021
Записник од Вонредна седница, 09.12.2021
Записник од 2-ра седница, 25.11.2021
Записник од 1-ва (Конститутивна), седница, 18.11.2021

Записник од 48-ма седница, 31.08.2021
Записник од 47-ма седница, 29.07.2021
Записник од 46-та седница, 30.06.2021
Записник од 45-та седница, 31.05.2021
Записник од 44-та седница, 29.04.2021
Записник од 43-та седница, 29.03.2021
Записник од 42-ра седница,26.02.2021
Записник од 41-ва седница, 29.01.2021

2020 година
Записник од 40-та седница, 31.12.2012
Записник од 39-та седница, 23.12.2020
Записник од 38-ма седница, 16.12.2020
Записник од 37-ма седница, 27.11.2020
Записник од 36-та седница, 05.10.2020
Записник од Вонредна седница, 30.09.2020
Записник од Вонредна седница, 09.09.2020
Записник од 35-та седница, 26.08.2020
Записник од 34-та седница 31.07.2020
Записник од 33-та седница, 17. 06.2020
Записник од Вонредна седница, 20.03.2020
Записник од Вонредна седница, 18.03.2020
Записник од 32-та седница, 12.03.2020
Записник oд 31-та седница, 28.02.2020
Записник од 30-та седница, 29.01.2020

2019 година
Записник од 29-та седница, 27.12.2019
Записник од 28-ма седница, 29.11.2019
Записник од 27-ма седница, 25.10.2019
Записник од 26-та седница, 14.10.2019
Записник од 25-та седница, 27.09.2019
Записник од 24-та седница, 21. 08.2019
Записник од 23-та седница, 19.07.2019
Записник од 22-ра седница, 03.07 2019
Записник од Вонредна седница, 28.06.2019
Записник од Вонредна седница, 25.06.2019
Записник од 21-ва седница, 13.06.2019
Записник од Вонредна седница, 13.05.2019
Записник од Вонредна седница, 15.04.2019
Записник од 20-та седница, 29.03.2019
Записник од 19-та седница, 01.03.2019
Записник од 18 -та седница, 30.01.2019
Записник од Вонредна седница,15.02.2019
Записник од Вонредна седница, 21.02.2019

2018 година
Записник од 17 – та седница 29.12.2018
Записник од 16 – та седница 21.12.2018
Записник од 15- та седница 29.11. 2018
Записник од 14-та седница, 31.10.2018
Записник од 13- та седница, 21.08.2018
Записник од 12-та седница, 16.08.2018
Записник од 11-та седница, 13.07.2018
Записник од 10- та сeдница 31.05.2018
Записник од 9-та седница, 30.04.2018
Записник од 8-ма седница, 30.03.2018
Записник од 7-ма седница, 20.03.2018
Записник од 6-та седница, 19.02.2018
Записник од 5-та седница, 31.12.2018

2017 година
Записник од 4-та седница, 28.12.2017
Записник од 3-та седница, 05.12.2017
Записник од 2-ра седница, 20.11.2017
Записник од 1-ва, Конститутивна седница, 01.11.2017

Записник од 59 -та седница, 12.10.2017
Записник од 58-ма седница 26.09.2017
Записник од 57-та седница, 30.08.2017
Записник од 56-та седница, 28.07.2017
Записник од 55-та седница 28.06.2017
Записник од 54-та седница, 11.05.2017
Записник од 53-та седница, 27.04.2017
Записник од 52-ра седница, 20.03.2017
Записник од 51-ва седница, 15.02.2017
Записник од 50-та седница 18.01.2017

2016 година
Записник од 49-та седница, 28.12.2016
Записник од 48-ма седница, 12.12.2016
Записник од 47-ма седница, 29.11.2016
Записник од 46-та седница, 31.10.2016
Записник од 45-та седница, 20.10.2016
Записник од вонредна седница, 13.10.2016
Записник од 44-та седница, 29.09.2016
Записник од 43-та седница, 31.08.2016
Записник од вонредна седница, 08.08.2016
Записник од 42-та седница, 27.07.2016
Записник од 41-та седница, 23.06.2016
Записник од 40-та седница, 19.05.2016
Записник од 39-та седница, 28.04.2016
Записник од 38-ма седница, 14.03.2016
Записник од вонредна седница 12.04.2016
Записник од вонредна седница, 15.03.2016
Записник од 37- ма седница, 29.02.2016
Записник од 36- седница, 29.01.2016
Записник од Вонредна седница 21.01.2016