Записници од Седници на совет

2017 година

Записник од 3-та седница, 05.12.2017
Записник од 2-ра седница, 20.11.2017
Записник од 1-ва, Конститутивна седница, 01.11.2017

Записник од 59 -та седница, 12.10.2017
Записник од 58-ма седница 26.09.2017
Записник од 57-та седница, 30.08.2017
Записник од 56-та седница, 28.07.2017
Записник од 55-та седница 28.06.2017
Записник од 54- та седница 11.05.2017
Записник од 53-та седница, 27.04.2017
Записник од 52-ра седница, 20.03.2017
Записник од 51-ва седница, 15.02.2017
Записник од 50-та седница 18.01.2017

2016 година

Записник од 49-та седница, 28.12.2016
Записник од 48-ма седница, 12.12.2016
Записник од 47-ма седница, 29.11.2016
Записник од 46-та седница, 31.10.2016
Записник од 45-та седница, 20.10.2016
Записник од вонредна седница, 13.10.2016
Записник од 44-та седница, 29.09.2016
Записник од 43-та седница, 31.08.2016
Записник од вонредна седница, 08.08.2016
Записник од 42-та седница, 27.07.2016
Записник од 41-та седница, 23.06.2016
Записник од 40-та седница, 19.05.2016
Записник од 39-та седница, 28.04.2016
Записник од 38-ма седница, 14.03.2016
Записник од вонредна седница 12.04.2016
Записник од вонредна седница, 15.03.2016
Записник од 37- ма седница, 29.02.2016
Записник од 36- седница, 29.01.2016
Записник од Вонредна седница 21.01.2016