Квартални извештаи

2023 година
четврт квартал
К1(од 01.01.2023 до 31.12.2023)
К2(од 01.01.2023 до 31.12.2023)
К3( од 01.01.2023 до 31.12.2023)

трет квартал
К1(од 01.01.2023 до 30.09.2023)
К2(од 01.01.2023 до 30.09.2023)
К3(од 01.01.2023 до 30.09.2023)

втор квартал
К1(од 01.01.2023 до 30.06.2023)
К2(од 01.01.2023 до 30.06 2023)
К3(од 01.01.2023 до 30.06 2023)

прв квартал
К1(од 01.01. 2023 до 31.03.2023)
К2 (од 01.01.2023 до 31.03.2023)
К3 (од 01.01. 2023 до 31.03.2023)

 

2022 година
четврт квартал
К1 (од 01.01.2022 до 31.12.2022)
К2 (од 01.01.2022 до 31.12.2022)
К3 (од 01.01.2022 до 31.12.2022)

трет квартал
К1 (од 01.01.2022 до 30.09.2022)
К2 (од 01.01.2022 до 30.09.2022)
К3 (од 01.01.2022 до 30.09.2022)

втор квартал
К1 (од 01.01.2022 до 30.06.2022)
К2 (од 01.01.2022 до 30.06.2022)
К3 (од 01.01.2022 до 30.06.2022)

прв квартал
К1 (од 01.01.2022 до 31.03.2022)
К2 (од 01. 01.2022 до 31.03.2022)
К3 (од 01.01.2022 до 31.03.2022)

2021 година
четврт квартал
К1 (од 01.01.2021 до 31.12.2021)
К2 (од 01.01.2021 до 31.12.2021)
К3 (од 01.01.2021 до 31.12.2021)

трет квартал
К1 (од 01.01.2021 до 30.09 2021)
К2 (од 01.01.2021 до 30.09.2021)
К3 (од 01.01.2021 до 30.09.2021

втор квартал
К1 (од 01.01.2021 до 30.06.2021)
К2 (од 01.01.2021 до 30.06.2021)
К3 (од 01.01.2021 до 30.06.2021)

прв квартал
К1 (од 01.01.2021 до 31.03.2021)
К2 (од 01.01.2021 до 31.03.2021)
К3 (од 01.01.2021 до 31.03.2021)

2020 година
четврт квартал
K1 (од 01.01.2020 до 31.12.2020)
К2 (од 01.01.2020 до 31.12.2020)
K3 (од 01.01.2020 до 31.12.2020)

трет квартал
K1(од 01.01.2020 до 30.09.2020)
К2 (од 01.01.2020 до 30.09.2020)
K3 (од 01.01.2020 до 30.09.2020)

втор квартал
K1 (од 01.01.2020 до 30.06.2020)
К2 (од 01.01.2020 до 30.06.2020)
K3 (од 01.01.2020 до 30.06.2020)

прв квартал
K1 (од 01.01.2020 до 31.03.2020)
К2 (од 01.01.2020 до 31.03.2020)
K3 ( од 01.01.2020 до 31.03.2020)

2019 година
четврт квартал
K1 (од 01.01.2019 до 31.12.2019)
K2 (од 01.01.2019 до 31.12.2019)
K3 (од 01.01.2019 до 31.12.2019)

трет квартал
K1( од 01.01.2019 до 30.09.2019)
К2 ( од 01.01.2019 до 30.09.2019)
K3 (од 01.01.2019 до 30.09.2019)

втор квартал
K1(од 01.01.2019 до 30.06.2019)
К2 (од 01.01.2019 до 30.06.2019)
K3 (од 01.01.2019 до 30.06.2019)

прв квартал
K1 (од 01.01.2019 до 31.03.2019)
К2 (од 01.01.2019 до 31.03.2019)
K3 (од 01.01.2019до 31.03.2019 )

2018 година
четврт квартал
K1 (од 01.01.2018 до 31.12.2018)
К2 (од 01.01.2018 до 31.12.2018)
K3 (од 01.01.2018 до 31.12.2018)

трет квартал
K1 (од 01.01.2018 до 30.09.2018)
К2 (од 01.01.2018 до 30.09.2018)
K3 (од 01.01.2018 до 30.09.2018)

втор квартал
K1 (од 01.01.2018 до 30.06.2018)
К2 (од 01.01.2018 до 30.06.2018)
K3 (од 01.01.2018 до 30.06.2018)

прв квартал
K1 (од 01.01.2018 до 31.03.2018)
К2 (од 01.01.2018 до 31.03.2018)
K3 (од 01.01.2018 до 31.03.2018)

2017 година
четврт квартал
K1 (од 01.01.2017 до 31.12.2017)
К2 (од 01.01.2017 до 31.12.2017)
K3 (од 01.01.2017 до 31.12.2017)

трет квартал
К1 (од 01.01.2017 до 30.09.2017)
К2 (од 01.01.2017 до 30.09.2917)
K3 (од 01.01.2017 до 30.09.2017)

втор квартал
К1 (од 01.01.2017 до 30.06.2017)
К2 (од 01.012017 до 30.06. 2017)
К3 (од 01.01.2017 до 30.06.2017)

прв квартал
К1 (од 01.01.2017 до 31.03.2017)
К2 (од 01.01.2017 до 31.03. 2017)
К3 (од 01.01.2017 до 31.03.2017)

2016 година
четврт квартал:
К1 (од 01.01.2016 до 31.12.2016)
К2 (од 01.01.2016 до 31.12.2016)
К3 (од 01.01.2016 до 31.12.2016)

трет квартал:
К1(од 01.01.2016 до 30.09.2016)
К2(од 01.01.2016 до 30.09.2016)
K3(од 01.01.2016 до 30.09.2016)

втор квартал:
К1 (од 01.01.2016 до 30.06.2016)
К2 (од 01.01.2016 до 30.06.2016)
К3 (од 01.01.2016 до 30.06.2016)

прв квартал:
K1 (од 01.01.2016 до 31.03. 2016)
К2 (од 01.01.2016 до 31.03.2016)
K3 (од 01.01.2016 до 31.03.2016)

2015 година
К1 (од 01.01.2015 до 31.12.2015)
К2 (од 01.01.2015 до 31.12.2015)
K3 (од 01.01.2015 до 31.12.2015)