Saturday, 16 October 2021

Биографија

gradonacalnik-biografija

Градоначалник на општина Василево
Марјан Јанев

Лични податоци:
Роден е на 22 ноември 1986 год. во Струмица

 Адреса на живеење с. Градошорци 7А.  Оженет и татко на едно дете.

Образование:
Основно образование завршил во ОУ „Гоце Делчев“,  Василево, а средно во средното ветеринарно училиште „Кочо Рацин“ во Свети Николе.
Дипломирал како лекар ветеринар на Факултетот за ветеринарна медицина при универзитетот „Св.Кирил и Методиј“  Скопје

Професионален ангажман:
Доктор по ветеринарна медицина во ДПТУ „Ветерина нова“,Струмица.
Градоначалник од октомври  2017 година

Политички активности

Член на СДСМ од 2009 год.

Член на Советот на општина Василево во периодот 2013-2017