вторник, 19 септември 2017

Биографија

vane-stojanov-2

Градоначалник на општина Василево
Ванчо Стојанов

Лични податоци:
Роден е на 1 јануари 1967 год. адреса на живеење Едрениково бр. 47.  Оженет и татко на две деца.

Образование:
Основно образование завршил во ОУ Гоце Делчев, Василево, а средно во средно медицинско училиште Панче Караѓозов Скопје,
Дипломирал како Лабораториски Аналитичар на Високата Медицинска Школа во Битола.

Професионален ангажман:
Раководител на Клиничко-Биохемиска лабораторија во Медицински центар Струмица.
Градоначалник од март 2009 година

Политички активности:
Член на ВМРО-ДПМНЕ од 2000 година