вторник, 19 септември 2017

Поздравен говор

Vane-Stojanov-4
Почитувани граѓани
Добредојдовте на официјалната web страна на општина Василево која е резултат на нашите напори на едно место да Ви ги понудиме сите релевантни информации поврзани со работата на Градоначалникот, Советот на Општината и општинската администрација како и актуелните настани и случувања во општината. Искрено се надеваме дека овде ќе ги најдете сите неопходни информации за работата и случувањата во локалната самоуправа и животот и случувањата во заедницата. Вашите сугестии, забелешки и коментари се секогаш добредојдени и ќе ги сфатиме во насоока на подобрување на нашата работа и понатамошен развој и унапредување нанашата web страна која како што забележувате од 2015 година е со нов дизајн и подобрен квалитет.
Заради продолжување на меѓусебната доверба и соработка, ние сме секогаш отворени за Вас. Вашите сугестии, предлози и критики ги очекуваме на: opstina_vasilevo@yahoo.com и stojanov_vane@hotmail.com

Со почит,
Општина Василево

Градоначалник,
Ванчо Стојанов