Friday, 19 April 2024

Поздравен говор

 

Слика, градоначалник

Почитувани граѓани!

Добредојдовте на официјалната веб страна на општина Василево која е резултат на нашите напори на едно место да Ви ги понудиме сите релевантни информации поврзани со работата на Градоначалникот, Советот на Општината и општинската администрација како и актуелните настани и случувања во општината. Искрено се надеваме дека овде ќе ги најдете сите неопходни информации за работата и случувањата во локалната самоуправа и животот и случувањата во заедницата. Вашите сугестии, забелешки и коментари се секогаш добредојдени и ќе ги сфатиме во насоока на подобрување на нашата работа и понатамошен развој и унапредување на нашата web страна www:opstinavasilevo.gov.mk
Заради продолжување на меѓусебната доверба и соработка, ние сме секогаш отворени за Вас. Вашите сугестии, предлози и критики ги очекуваме на официјалната е-адреса на општина Василево: opstina_vasilevo@yahoo.co.uk

Со почит,
Општина Василево

Ваш Градоначалник