понеделник, 15 јули 2024

Биографија 

Слика, градоначалник

Градоначалник на општина Василево
Славе Андонов

Лични податоци:
Роден  на 05 септември 1986 год. во Струмица

Адреса на живеење: с. Василево, бр.156.  Оженет, татко на две деца.

Образование:
Основно образование завршил во ООУ „Гоце Делчев“,  Василево, а средно во СОУ „Јане Сандански“, Струмица.

Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје,

Професионален ангажман:
Од 2009 година, вработен во општина Василево

Градоначалник на општина Василево од 2021 година