Постави прашање до Совет

Почитувани, пополнете ја контакт формата подолу и остварете контакт со советниците од Општина Василево

  Обележаните полиња со * се задолжителни!

  Општина Василево
  с. Василево б.б. 2411
  тел: +389 34 354-444

  Градоначалник
  Славе Андонов
  078 386 283
  тел: 070/310-110, 354-444 лок.102
  gradonacalnik@opstinavasilevo.gov.mk

  Центар за услуга на граѓаните  
  тел: 034 354-444
  opstina_vasilevo@yahoo.co.uk