Дневен ред за 30-та седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево, на ден 14.09.2023 година (четврток) со почеток во 17.00 часот, во просториите на општина Василево ќе ја одржи 30-тата седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Давање согласност на Годишиот план за вработување за 2024 година на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала
  2. Давање согласност на Годишниот план за вработување за 2024 година на ЈПКД „Турија“, Василево
  3. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2023 година
  4. Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Мара Митевска од Василево
  5. Донесување на Одлука по Барање поднесено од КУД „Сушевски бисери“ од с. Сушево.

Дневен ред

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail