Учествувај во донесувањето на Буџетот на општина Василево за 2022 година

Учествувај во донесувањето на Буџетот на општина Василево за 2022 година

Почитувани граѓани на општина Василево

Со цел заеднички да го планираме развојот на општина Василево, Ви нудиме можност вашите идеи и предлози за проекти кои би сакале да бидат реализирани во Вашите населени места, да ни ги доставите преку оваа контакт форма.

Учествувајќи во креирањето на Буџетот на општина Всилево за 2022 година, учествувате во креирањето на иднината на Вашето населено место и општина Василево.

Ви благодариме за учеството

Со почит,
Општина Василево

    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (задолжително)

    Е-МАИЛ (задолжително)

    ТЕЛЕФОН

    НАСЛОВ НА ПОРАКА

    ПОРАКА