Огласи

И С П Р А В К А на Јавен оглас бр.05-817/1 од 04.07.2024 година

И С П Р А В К А на Јавен оглас бр.05-817/1 од 04.07.2024 година за избор на авто школи за обука на кандидати за теоретски и практичен дел кај млади лица од Општина Василево  Се врши исправка на техничка грешка  во Јавен оглас бр.05-817/1 од 04.07.2024 година за избор на авто школи за обука…

Прочитај Повеке

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на авто школи за обука на кандидати за теоретски и практичен дел кај млади лица од Општина Василево

Согласно Програмата за измена и дополнување на Програмата за локален економски развој на подрачјето на oпштина Василево за 2024 година бр. 08-816/1 од 04.07.2024 година и врз основа на Буџетот на Општина Василево за 2024 година бр.08-1707/1 од 28.12.2023 година се објавува: ЈАВЕН ОГЛАС  за избор на авто школи за обука на кандидати за теоретски…

Прочитај Повеке

Објава 2/2023 за отуѓување градежно земјиште во општина Василево

Општина Василево објави Објава број 2/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево. Предмет на продажба e Дел од КП бр.1330/1 КО Градошорци вон град. Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 16.07.2023 година  електронски на следната интернет адреса:www.gradezno-zemjiste.mk.…

Прочитај Повеке

Решение за поништување Oбјава за отуѓување градежно земјиште во општина Василево

Поради настанати непредвидиви околности кои го оневозможуваат водењето на постапката, општина Василево ја поништи Објавата за отуѓување градежно земјиште број 1/2023 од 20.04.2023 година. Решение за поништување објава    

Објава за отуѓување градежно земјиште во општина Василево

Општина Василево објави Објава број1/2023 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево. Предмет на продажба се две градежни парцели: Дел од КП 1330/1 во КО Градашорци, вон град и Дел од КП 1063/1 во КО Владевци вон град. Пријавите за учество на јавното…

Прочитај Повеке