Соопштенија

На 29-ти мај ќе се прска против комарци

Се известуваат граѓаните од општините во Југоисточниот регион, дека на 29-ти мај  2024 година, во периодот од 09.00 до 16.00 часот ќе се врши ларвицидна дезинсекција во период и тоа во следниве општини: Валандово, Дојран, Радовиш, Конче, Ново Село, Босилово, Василево, Струмица. Доколку временските услови се неповолни, дезинсекцијата ќе се изврши кога временските услови ќе…

Прочитај Повеке

ИЗВЕСТУВАЊЕ од ЈПКД Турија за прекин во водоснабдувањето

Се известуваат жителите на Општина Василево, кои со вода се снабдуваат од регионалниот водовод Василево, Ангелци, Градашорци,   дека поради дефект на цевковод од филтер станица Ташли Баир, во текот на денот ќе дојде до прекин на водоснабдувањето. Снабдувањето со вода ќе се нормализира по санирањето на дефектот, на  што интензивно се работи. Ви благодариме на…

Прочитај Повеке

Објава за издавање Б Интегрирана еколошка дозвола на АД Струмичко поле -Василево

Градоначалникот на општина Василево објавува издавање на Б Интегрирана еколошка дозвола на АД Струмичко поле -Василево – Инсталација за производство и промет на вино, концентрирана шира и вински дестилат Нацрт Б Интегрирана еколошка дозвола на АД струмичко поле -Василево

Соопштение за јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во КО Ангелци

Општина Василево организира јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на линиски инфраструктурен објект со намена Е1.8 – Новопланиран среднонапонски подземен кабелски вод 10(20)kV за поврзување на новопланирана трафостаница 10(20)kV на КП 1414 со постоен воздушен 10kV вод на КП 1817, КО Ангелци, општина Василево. Јавниот увид ќе трае 15 дена,…

Прочитај Повеке

Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на верски објекти – џамија на дел од КП бр.960 КП Доброшинци вонград со тех.бр 2394/22 од април 2022 година

Општина Василево организира јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на верски објекти – џамија на дел од КП бр.960 КП Доброшинци вонград со тех.бр 2394/22 од април 2022 година. Јавниот увид ќе трае 15 дена, започнувајќи од 16.11.2023г.  до 30. 11.2023 г. Анкетен лист Соопштение бр.10-870-5 Урбанистичко решение  

С О О П Ш Т Е Н И Е за Маршот за Варварица

Во недела на 29-ти октомври 2023 год. во организација на општина Василево и Општинскиот одбор на Сојузот на борците од Струмица ќе се одржи традиционалниот марш до с.Варварица. Поаѓањето е во 08.00 часот од пред градскиот трговски центар „Глобал“ во Струмица и од пред општинската зграда во с. Василево во истото време. Превозот е организиран…

Прочитај Повеке

Повик за учество на граѓаните во планирањето на Буџетот за 2024 година

Градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов,  упатува отворена покана до сите свои сограѓани за активно учество во планирањето и креирањето на Буџетот за наредната 2024  година За таа цел, општината преку својата официјална веб страна, на граѓаните им става на располагање и посебна алатка во  електронска форма,  https://opstinavasilevo.gov.mk/?page_id=12151 , преку која најдиректно, од удобноста на својот дом,…

Прочитај Повеке

СООПШТЕНИЕ за прекин на сообраќајот на локалниот пат Стар пат Василево- Пиперево

Почитувани, Општина Василево Ве информира дека поради изведување на градежни работи односно  пополнување на дупките со бетон  на локалниот пат Стар пат Василево – Пиперево, во текот на денешниот ден, 25.09.2023 година (понеделник) истиот нема да може да се користи. Сите оние кои во текот на денешниот ден ќе имаат потреба од користење на овој…

Прочитај Повеке

Јавен повик за еднократна парична помош за прваче запишано во основно училиште на територијата на општина Василево

Oпштина Василево објавува Јавен повик за еднократна парична помош на семејства кои имаат запишано прваче во основно училиште на територијата на општина Василево. Висината на паричната помош изнесува 2 500 денари за прваче. Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Василево. Документите потребни за аплицирање се во прилог и истите треба да се достават до…

Прочитај Повеке

Трето прскање против возрасни комарци и ларвицидна дезинсекција

Се известуваат граѓаните на општина Василево дека согласно направениот план за активности на Југоисточниот плански регион ќе се изврши трето прскање против комарци и тоа: – на 09.08.2023 година (среда) со почеток во 18,00 часот ќе се изврши прскање против возрасни комарци и – на 10.08.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, ќe се…

Прочитај Повеке