Советот на општина Василево одржа Вонредна седница за последиците од невремето од 24.06.2019 година

DSCN5467

Советот на општина Василево на Вонредна седница расправаше за невремето од пороен дожд и град кое на  24.06.2019 година  ги погоди населените места Добрашинци, Нова Маала и Висока Маала и предизвика големи штети на земјоделските култури.  Заради  утврдувањето  и проценката на настанатата штета со Одлука на Советот формирана е Комисија  за процена на штета од елементарни непогоди во општина Василево која во наредните денови ќе излезе на терен и на лице место ќе врши процена на настанатата штета.

Заради целосно и навремено завршување на постапката за утврдување и процена на штетата, граѓаните кои претрпеле штети во невремето неопходно е до Комисијата да поднесат Барање за процена на штета  (готовиот образец се подига во  просториите на општината) дополнето со следниве документи: фотокопија од лична карта, фотокопија од имотен лист или договор за закуп заверен на нотар пред 24.06.2019 година и фотокопија од трансакциска сметка.

Барањата се поднесуваат во просториите на општина Василево во деновите среда, четврток и петок односно 26,27 и 28. 06. 2019 година од 08,00 до 16,00 часот.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail